Nhà đất

Đến năm 2020, Quảng Ngãi cần hơn 60.000 căn hộ

10:42 | 21/09/2019

Chia sẻ

Dự báo đến năm 2020, tổng nhu cầu phát triển nhà ở xây mới tại Quảng Ngãi tăng thêm 61.575 căn, tương ứng với diện tích 6.216.153 m2

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có cuộc họp cho ý kiến về Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2019 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

105129baoxaydung_image001

Dự báo đến năm 2020, Quảng Ngãi cần hơn 60.000 căn hộ. (Ảnh minh họa: Báo Xây dựng)

Theo đó, thống kê của Sở xây dựng tỉnh này cho biết, hiện nay, diện tích nhà ở trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 20.083.389 m2, diện tích bình quân một căn hộ đạt 82,52 m2, trong đó khu vực đô thị đạt 105,23 m2 sàn; khu vực nông thôn đạt 78,72 m2. 

Diện tích bình quân đầu người đạt 22,4 m2 sàn/người, trong đó khu vực đô thị đạt 27,8 m2 sàn/người, khu vực nông thôn đạt 21,5 m2 sàn/người.

Dự báo đến năm 2020, tổng nhu cầu phát triển nhà ở xây mới tăng thêm 61.575 căn, tương ứng với diện tích 6.216.153 m2. 

Trong đó, nhà ở thương mại và dân tự xây dựng là 48.324 căn, tương ứng diện tích 5.664.407 m2; nhà ở xã hội là 11.143 căn, tương ứng với diện tích 432.635 m2 sàn; nhà ở công vụ 281 căn, tương ứng diện tích 8.616 m2 và nhà ở tái định cư 2.009 căn, tương ứng diện tích 110.495 m2.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng giao Sở Xây dựng rà soát các lại các nhiệm vụ, mục tiêu và tính toán cụ thể về phát triển nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư,… trên địa bàn tỉnh để tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành.

Về Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 - 2030, giao Sở Xây dựng thống kê lại tỉ lệ đô thị hóa của toàn tỉnh; tỉ lệ đô thị của các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và xác định tiêu chí, nguyên tắc đánh giá tỉ lệ đô thị hóa, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đảm bảo khoa học, hợp lí; trong tháng 10/2019 trình UBND tỉnh cho ý kiến.

Thu Hà