Thời sự

Đề xuất giảm 50% tiền thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh trong quý III và IV năm nay

15:59 | 02/08/2021

Chia sẻ

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nhằm thực hiện 4 giải pháp liên quan tới việc giảm thuế cho nhiều đối tượng hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, ông Nguyễn Quốc Hưng, Vụ trưởng Vụ chính sách thuế (thuộc Bộ Tài chính) đã chia sẻ thông tin  liên quan những giải pháp thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất Bộ Tài chính đang triển khai để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.

Cụ thể, ông Hưng cho biết, nội dung dự thảo Nghị quyết đang được xây dựng nhằm thực hiện 4 giải pháp liên quan tới việc giảm thuế cho nhiều đối tượng hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế.

Theo đó, dự thảo vẫn đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức như đã áp dụng cho năm 2020.

Giải pháp thứ hai là giảm 50% số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV của năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn, hình thức khai thuế, nộp thuế.

Đồng thời, giảm 30% mức thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong một số nhóm lĩnh vực dịch vụ.

Cùng với đó, dự thảo cũng xây dựng giải pháp miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021, hai năm dịch COVID-19 tác động mạnh mẽ, đối với doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, năm 2019, năm 2020.

Ông Nguyễn Quốc Hưng cho biết: "Theo dự tính, việc thực hiện các giải pháp đề xuất tại dự thảo Nghị quyết có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 20.000 tỷ đồng, ngoài ra Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp giảm tiền thuê đất cho năm 2021."

"Tính chung các giải pháp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính thực hiện từ đầu năm 2021 và các giải pháp đề xuất bổ sung nêu trên thì số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân năm 2021 là khoảng 138.000 tỷ đồng", Vụ trưởng Chính sách thuế nhấn mạnh.

Trong số này, các gói gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã ban hành khoảng 118.000 tỷ đồng.

Trong năm 2020, tổng số tiền thuế và thu ngân sách đã gia hạn, miễn, giảm là khoảng 129.000 tỷ đồng. Trong đó số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 97.500 tỷ đồng; số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất được miễn, giảm là hơn 31.500 tỷ đồng.

Ngay từ đầu năm 2021, Bộ Tài chính đã triển khai các giải pháp hỗ trợ tiếp theo như: tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất trên diện rộng đối với doanh nghiệp, người kinh doanh trong hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề năm 2021; tiếp tục giảm mức thu 30 loại phí, lệ phí áp dụng và nghiên cứu giảm thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng nhằm giảm chi phí đầu vào cho sản xuất kinh doanh...

Phương Trang