|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đề nghị Cục thuế tạm dừng cưỡng chế thuế công ty của bầu Thắng

15:59 | 30/11/2023
Chia sẻ
Trong văn bản ký ngày 29/11, UBND tỉnh Long An đã đề nghị Cục Thuế tỉnh chưa thực hiện cưỡng chế nợ thuế đối với Công ty Khu công nghiệp Đồng Tâm trước khi tỉnh giải quyết kiến nghị của công ty về việc bù trừ tiền giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp.

Liên quan đến vấn đề bị Cục thuế tỉnh Long An cưỡng chế thuế vì nợ thuế hơn 52 tỷ đồng, CTCP Khu công nghiệp Đồng Tâm thông tin công ty đã hai lần gửi văn bản đến UBND tỉnh Long An, Cục Thuế, Sở ngành có liên quan vào ngày 30/8 và 3/10 đề nghị giải quyết bù trừ khoản tiền giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư Khu công nghiệp Thuận Đạo số tiền hơn 63 tỷ đồng.

Chi tiết về việc bù trừ tiền giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư Khu công nghiệp Đồng Tâm. (Nguồn: Văn bản số 379 của công ty về việc ngừng cưỡng chế nợ thuế).

Tuy nhiên đến ngày 23/11, Công ty Khu công nghiệp Đồng Tâm vẫn chưa nhận được bất cứ văn bản trả lời nào từ UBND tỉnh và Sở Ban ngành liên quan để hướng dẫn việc thực hiện bù trừ tiền đền bù, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp.

Ngày 17/11, Cục thuế Long An đã ban hành quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty Khu công nghiệp Đồng Tâm.

Phía công ty cho rằng "việc yêu cầu ngừng sử dụng hóa đơn là chưa phù hợp bởi vì sau khi bù trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, công ty vẫn còn nộp thừa số tiền thuê đất là 40,8 tỷ đồng. Đồng thời, các yêu cầu của công ty về việc bù trừ tiền đền bù, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất và tiền chậm nộp tính lại vẫn chưa được giải quyết.

Theo văn bản mới nhất được ký ngày 29/11, UBND tỉnh Long An đã có ý kiến, bao gồm giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan xem xét đề nghị của Công ty Khu công nghiệp Đồng Tâm về việc bù trừ tiền giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, UBND tỉnh đề nghị Cục Thuế tỉnh chưa thực hiện cưỡng chế nợ thuế trước khi tỉnh giải quyết kiến nghị của công ty về việc bù trừ tiền giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp, trích văn bản do Phó Chủ tịch Huỳnh Văn Sơn ký.

Minh Hằng