|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đất Xanh sắp thưởng 9 triệu cổ phiếu ESOP

16:04 | 20/12/2023
Chia sẻ
Công ty bất động sản sẽ phát hành 9 triệu cổ phiếu ESOP giá 0 đồng để thưởng cho người lao động vào cuối năm nay, nguồn tiền lấy từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty.

Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) vừa thông báo sẽ triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP), theo hình thức thưởng cổ phiếu để tạo sự gắn bó với cán bộ công nhân viên. 

Số lượng dự kiến phát hành là 9 triệu cổ phiếu, tương đương với 1,48% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Ngày phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động dự kiến vào ngày 27/12.

Nguồn vốn thực hiện phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2022. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng tổng cộng 4 năm và được giải tỏa 1/4 số lượng sau mỗi năm. 

Với đợt phát hành ESOP miễn phí cho người lao động, Đất Xanh dự kiến không có nguồn thu mới. Lần phát hành ESOP gần nhất của công ty là chào bán 7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp (thu về 70 tỷ đồng) hồi tháng 3/2023.

Phương án chia thưởng cổ phiếu ESOP này đã được thông qua tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 5 vừa qua. Đây là nội dung có tỷ lệ thông qua thấp nhất với chỉ hơn 73% đồng ý và có đến 23% số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành. 

ESOP là một trong các phương án tăng vốn của công ty bất động sản trong năm nay. Đất Xanh mới đây đã thông báo chào bán hơn 101 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6:1 (cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới).

Giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với kỳ vọng huy động vốn khoảng 1.220 tỷ đồng. Cổ phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng và thời gian nhận tiền mua cổ phiếu đến ngày 15/1/2024. 

Nguồn tiền thu về được dự kiến chi góp vốn thêm 1.118 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An,  bổ sung 210 tỷ đồng vốn cho CTCP Hội An Invest, bổ sung 688 tỷ đồng vốn cho công ty Hà Thuận Hùng và còn lại thanh toán thuế và các khoản phải nộp khác.

Công ty cũng có kế hoạch chào bán riêng lẻ 57 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp giá 15.000 đồng. Tổng khối lượng phát hành 3 phương án này là gần 167,7 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ dự kiến lên gần 7.800 tỷ đồng. 

Trên thị trường, cổ phiếu DXG được giao dịch tại mức 19.150 đồng/cổ phần, tương đương quy mô vốn hóa hơn 13.600 tỷ đồng. Nếu tạm tính theo thị giá này, lượng cổ phiếu ESOP mà Đất Xanh thưởng người lao động có giá trị hơn 170 tỷ đồng. 

 

Huy Lê