Chứng khoán

Đặt kế hoạch kinh doanh sụt giảm năm nay, Chứng khoán MBS nói gì về việc CTCK khác tăng vốn và cạnh tranh giá rẻ?

19:40 | 20/05/2020

Chia sẻ

Theo Chứng khoán MBS, một số công ty miễn phí giao dịch để lôi kéo khách hàng, chỉ cung cấp dịch vụ giao dịch thuần túy không có tư vấn nhằm mục tiêu thu lãi margin, gia tăng giá trị danh mục đầu tư của khách hàng.

Chứng khoán MB (MBS, Mã: MBS) vừa công bố thông tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Trong năm nay Chứng khoán MBS đặt kế hoạch kinh doanh tương đối thận trọng. Cụ thể, doanh thu 720 tỉ đồng, giảm gần 25% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế là 200 tỉ đồng, giảm hơn 30% so với năm ngoái.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Chứng khoán MBS dự kiến chi hơn 164 tỉ đồng chia cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 10% cho năm 2019.

Đánh giá về năm 2020, Chứng khoán MBS nhấn mạnh về sự cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán. 

Theo đánh giá của công ty chứng khoán này, một số công ty tăng vốn mạnh mẽ từ nguồn vốn nước ngoài, sử dụng lợi thế nguồn vốn giá rẻ để gia tăng dư nợ margin, đồng thời giảm lãi suất cho vay và nới lỏng điều kiện vay.

Trong khi đó, một số công ty miễn phí giao dịch để lôi kéo khách hàng, chỉ cung cấp dịch vụ giao dịch thuần túy không có tư vấn nhằm mục tiêu thu lãi margin, gia tăng giá trị danh mục đầu tư của khách hàng.

Kết quả kinh doanh trong quí đầu năm nay, Chứng khoán MBS ghi nhận doanh thu tăng 15,5% so với cùng kì, đạt 223,7 tỉ đồng. Chi phí hoạt động tăng gần 50% dẫn đến lợi nhuận trước thuế của công ty giảm 54,7%, xuống còn 33,1 tỉ đồng. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế của công ty cũng giảm 54,6%, ghi nhận 26,4 tỉ đồng trong quí I. 

Lợi Hoàng