|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đạm Cà Mau công bố hai ứng viên vào HĐQT

20:30 | 02/01/2024
Chia sẻ
Đạm Cà Mau công bố hai ứng viên HĐQT do Tập đoàn PVN - công ty mẹ đề cử.

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau - Mã: DCM) vừa công bố tờ trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. 

Doanh nghiệp cho biết HĐQT công ty gồm 7 thành viên, trong đó thành viên HĐQT Trần Mỹ đã gửi đơn từ nhiệm từ ngày 1/8/2023 để nghỉ hưu theo chế độ còn thành viên HĐQT Trần Ngọc Nguyên sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 10/1/2024.

Do đó, để bổ sung thành viên HĐQT theo quy định, tại kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường, các cổ đông công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT với nhiệm kỳ của từng thành viên tối đa là 5 năm (từ năm 10/1/2024-10/1/2029).

Cổ đông nhà nước - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), nắm giữ 75,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty (toàn bộ được nắm giữ liên tục từ năm 2015 đến nay), đề cử 2 ứng cử viên gồm ông Trần Ngọc Nguyên ông Nguyễn Đức Thuận.

Trong đó, ông Trần Ngọc Nguyên sinh năm 1977 và đang là Chủ tịch HĐQT của Đạm Cà Mau từ tháng 1/2019 tới nay. Ông từng công tác ở CTCP Lọc hoá dầu Bình Sơn (Mã: BSR) từ năm 2003 tới 2018 và đã kinh qua các vị trí như: Phó Tổng Giám đốc (tháng 5/2013 - tháng 9/2015), Tổng Giám đốc (từ tháng 10/2015 tới tháng 12/2018) và thành viên HĐQT (tháng 7 - 12/2018).

Còn ông Nguyễn Đức Thuận sinh năm 1974 và đang là Chủ tịch HĐQT CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam từ tháng 11/2019 tới nay. Ông Thuận từng giữ chức Phó chánh văn phòng Đạm Cà Mau từ tháng 7/2014 tới tháng tháng 11/2019. 

Về hoạt động kinh doanh, HĐQT của Đạm Cà Mau đã thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 ngay trước giờ chốt sổ năm.

Năm 2023, Đạm Cà Mau hạ chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế xuống còn 916 tỷ, giảm 34% so với kế hoạch cũ.

9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã đạt 616,5 tỷ lãi sau thuế, tức mới đạt 67% chỉ tiêu lợi nhuận đã điều chỉnh.

Công ty đã đưa ra ước tính kết quả năm 2023 với doanh thu 13.572 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.031 tỷ đồng, giảm lần lượt 17% và 78% so với kết quả kỷ lục năm ngoái. Như vậy, với chỉ tiêu sau điều chỉnh thì công ty dự kiến hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm.

  Nguồn: Đạm Cà Mau.

HK