|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Đại diện NKG: Hai tổ chức đăng ký đã mua hết 100% lượng phát hành lần này

20:40 | 24/11/2016
Chia sẻ
Số lượng cổ phần phát hành riêng lẻ mà NKG trình và được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 tối đa 25 triệu cổ phần. Tuy nhiên, theo kế hoạch phát hành lần này, NKG chỉ dự kiến phát hành 16 triệu cổ phần và hoàn thành 100% kế hoạch.

Theo báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho các nhà đầu tư của CTCP Thép Nam Kim (mã NKG - HoSE), doanh nghiệp này đã chào bán thành công 16 triệu cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược.

Trong đó, Unicoh International Co.,Ltd, tổ chức đến từ Hàn Quốc đã mua 6 triệu cổ phần với mức giá bán 22.300 đồng/cổ phần.

Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), một quỹ đầu tư thuộc quản lý của Dragon Capital, mua 10 triệu cổ phần NKG trong đợt chào bán với giá 29.000 đồng/cổ phần. Sau giao dịch, Unicoh International Co.,Ltd và VEIL lần lượt sở hữu 9,09% và 15,14% vốn điều lệ NKG sau đợt chào bán.

Trước đó, vào ngày 1/8/2016, NKG lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về kế hoạch phát hành riêng lẻ 6 triệu cổ phần cho Unicoh International Co.,Ltd và đã được ĐHĐCĐ thông qua. Sau đó, NKG tiếp tục xin ý kiến cổ đông và được thông qua việc phát hành thêm 10 triệu cổ phần cho VEIL.Tổng cộng, Thép Nam Kim thu về 423,8 tỷ đồng, tương đương giá bán bình quân 25.650 đồng/cổ phần. So với thị giá 38.000 đồng/cp hiện nay, giá bán cho cổ đông chiến lược thấp hơn 32,5%. Tuy nhiên, các cổ đông chiến lược sẽ phải chịu thời gian hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Vào ngày 4/11, việc phát hành đã được hoàn tất như ĐHĐCĐ thông qua tại hai lần lấy ý kiến bằng văn bản trước đó.

Trong báo cáo phát hành, NKG cho biết số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán là 25 triệu cổ phần. Trao đổi với phóng viên NDH, đại diện của Thép Nam Kim cho biết việc phát hành tối đa 25 triệu là kế hoạch mà NKG đã trình và được ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 mà không phải lượng cổ phiếu dự kiến chào bán đợt này.

NKG phát hành riêng lẻ khi đã tìm được đối tác, đại diện NKG cho biết. Và cả hai đối tác đều thực hiện mua cổ phần của NKG như kế hoạch trước đó. Không có đối tác nào bỏ ngang.

dai dien nkg hai to chuc dang ky da mua het 100 luong phat hanh lan nay

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2015, Nam Kim cũng đề ra kế hoạch phát hành 20 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược nhưng không thực hiện được trong năm đó.

Như vậy, tới đầu tháng 11/2016, NKG đã hoàn thành 64% kế hoạch huy động vốn qua kênh phát hành riêng lẻ trong trong năm 2016. Còn trong đợt phát hành 16 triệu cổ phiếu này, NKG hoàn tất 100% kế hoạch.

Thanh Thủy