Nhà đất

Đà Nẵng: Tái định cư sẽ đền bù bằng tiền theo giá thực tế

07:01 | 28/08/2019

Chia sẻ

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất xây dựng phương án bồi thường giải tỏa, tái định cư theo hướng đền bù bằng tiền theo giá thực tế.
0559_tai_dinh_cu

Đà Nẵng xây dựng phương án bồi thường, tái định cư bằng tiền mặt theo giá thực tế. (Ảnh minh họa)

UBND TP vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tổ chức nghiên cứu về việc đánh giá công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian qua và triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thành ủy Đà Nẵng liên quan chức năng, nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền.

Cụ thể, UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất cụ thể về xây dựng phương án bồi thường giải tỏa, tái định cư theo hướng đền bù bằng tiền theo giá thực tế.

Đặc biệt, chỉ giải quyết bố trí tái định cư cho các hộ giải tỏa phải di chuyển chỗ ở, khuyến khích tự người dân tái lo định cư để người dân có thêm sự lựa chọn.

Đồng thời, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định 15/2017/QĐ-UBND và các văn bản liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân theo hướng công khai, minh bạch các tiêu chí trong công tác đền bù giải tỏa, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Sở TN&T có nhiệm vụ khẩn trương tham mưu cơ chế chính sách về: chuyển đổi khu vực tái định cư từ địa phương thiếu quĩ đất tái định cư này sang địa phương thừa quĩ đất để hạn chế đầu tư mới khu tái định; cơ chế chính sách đối với phương án tái định cư bằng tiền (hỗ trợ tự lo tái định cư),... và báo cáo về UBND thành phố trong tháng 9/2019.

Đồng thời tham mưu cho Hội đồng thẩm định giá thành phố nghiên cứu qui trình rút ngắn thời gian, đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt các vấn đề về giá đất tái định cư và hệ số giá đất thực hiện bồi thường nhằm đáp ứng kịp thời tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Trung tâm Phát triển quĩ đất thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công khai, minh bạch các loại quĩ đất (đất ở, đất thương mại dịch vụ...) để các tổ chức, cá nhân được biết; xây dựng kế hoạch quản lí, khai thác quĩ đất tái định cư theo nguyên tắc công khai, minh bạch.

Ưu tiên phục vụ bố trí tái định cư các dự án quan trọng, cấp bách, không nhất thiết các dự án đều phải đầu tư khu tái định cư riêng, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trong tháng 9/2019.

Đối với hơn 15.000 lô đất tái định cư chưa bố trí, triển khai nghiên cứu xem xét điều chỉnh qui hoạch, hợp thửa để hình thành các công trình công cộng, thiết chế văn hóa, công viên cây xanh phục vụ người dân, trình Sở Xây dựng có ý kiến, báo cáo về UBND thành phố trong tháng 10/2019...

UBND TP cũng giao Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư điều hành dự án và UBND các quận, huyện liên quan tính toán tổng thể, dự báo nhu cầu và quĩ đất tái định cư đối với các đồ án qui hoạch, dự án mới.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu qui hoạch, xây dựng các khu đô thị tái định cư, tích hợp bổ sung vào Đồ án điều chỉnh qui hoạch chung của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đảm bảo có tầm nhìn chiến lược, đầu tư đồng bộ về hạ tầng, đảm bảo quĩ đất các công trình công cộng,...

Thu Hà