Nhà đất

Khu công nghiệp Đà Nẵng rộng 50 ha được chuyển sang đất ở

10:57 | 21/08/2019

Chia sẻ

Các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Đà Nẵng (khu An Đồn) được ưu tiên chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đô thị hoặc không có nhu cầu tiếp tục sản xuất, kinh doanh thì được ưu tiên chuyển mục đích sử dụng đất theo qui hoạch được duyệt.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa có ý kiến kết luận liên quan đến công tác quản lí và sử dụng đất tại khu công nghiệp Đà Nẵng (An Đồn) quận Sơn Trà.

an-don-15618604609271165610201-15663094118091327850190

Khu công nghiệp Đà Nẵng sẽ được chuyển sang đất đô thị. (Ảnh: Tuổi trẻ online)

Theo đó, thành phố thống nhất chọn phương án ưu tiên khuyến khích các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Đà Nẵng (Khu An Đồn) có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở đô thị hoặc không có nhu cầu tiếp tục sản xuất, kinh doanh thì được ưu tiên chuyển mục đích sử dụng đất theo qui hoạch.

Phương án này nhằm thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất tại khu công nghiệp Đà Nẵng đảm bảo giảm chi phí bồi thường và tái bố trí tại địa điểm mới, hạn chế việc khiếu nại, khiếu kiện do không thuộc trường hợp Nhà nước phải thu hồi đất.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc xây dựng và phát triển đô thị tại khu vực An Đồn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo UBND TP Đà Nẵng, trường hợp doanh nghiệp có nguyện vọng vẫn tiếp tục sản xuất thì khuyến khích di dời đến các khu công nghiệp khác của thành phố và thành phố thực hiện đền bù cho doanh nghiệp theo qui định, đồng thời tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí đất đã di dời đúng quy định.

Trường hợp Công ty TNHH Massda Land có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển khu đô thị thì phải thỏa thuận với các doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền thuê lại đất đã trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để có đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất.

UBND TP Đà Nẵng giao Ban quản lí Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tiếp tục xây dựng đề án di dời các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Đà Nẵng.

Trong đó, cần phân loại cụ thể doanh nghiệp nào phải di dời đến các khu công nghiệp khác trên địa bàn thành phố, doanh nghiệp nào đáp ứng đủ điều kiện và có nhu cầu về chuyển mục đích sử dụng đất theo qui hoạch đã được phê duyệt làm cơ sở tổ chức công bố công khai để các đơn vị biết, thực hiện.

Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với UBND quận Sơn Trà, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức công bố công khai qui hoạch chi tiết xây dựng được duyệt theo qui định.

Theo tìm hiểu, Khu công nghiệp An Đồn là Khu công nghiệp đầu tiên của Đà Nẵng với tổng diện tích 50 ha, do Công ty TNHH Massda Land đầu tư từ năm 1992, nằm cạnh cầu Sông Hàn, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Năm 2016, Thủ tướng cũng đã đồng ý về chủ trương việc chuyển mục đích sử dụng đất tại KCN An Đồn để mở rộng thực hiện dự án khu dân cư Phúc Lộc Viên, khuyến khích các doanh nghiệp thuê đất trong Khu công nghiệp di dời sớm và chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở đô thị, hạn chế ô nhiễm môi trường.

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Khu công nghiệp An Đồn cũng đã nằm trong Đề án điều chỉnh, bổ sung Qui hoạch phát triển các Khu công nghiệp trên địa bàn đến năm 2020, định hướng đến 2025, mà Thủ tướng chính phủ phê duyệt.Thu Hà