Nhà đất

Cử tri TP HCM lo hạ tầng đô thị quá tải bởi cao ốc, hụt quĩ đất cho các công trình công cộng

07:44 | 23/03/2020

Chia sẻ

Trước lo ngại của cử tri TP HCM, Bộ Xây dựng kiến nghị rà soát, ưu tiên quĩ đất phục vụ đầu tư xây dựng công trình công cộng phục vụ cộng đồng, đặc biệt từ các dự án bị thu hồi do chậm triển khai, các khu đất sử dụng sai mục đích, hết thời hạn thuê đất, vi phạm Luật Đất đai, các quĩ đất dự kiến đưa ra đấu giá đất...

Đầu tháng 1/2020, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri TP HCM liên quan đến việc các khu đô thị, chung cư mới đã và đang được đầu tư xây dựng ngày càng nhiều, gây quá tải trong công tác quản lí qui hoạch và hạ tầng đô thị.

Cử tri cũng đề nghị cần có qui hoạch, chiến lược phát triển bền vững, đảm bảo quyền lợi người dân trong việc đảm bảo diện tích đất phục vụ cho các công trình công cộng.

Cử tri TP HCM lo hạ tầng đô thị quá tải bởi cao ốc, hụt quĩ đất cho các công trình công cộng - Ảnh 1.

Khu đô thị, chung cư mới ngày càng nhiều, có thể gây quá tải trong công tác quản lí qui hoạch và hạ tầng đô thị. (Ảnh: NN)

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời cụ thể. Theo các qui định hiện hành, vấn đề qui hoạch xây dựng, việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt qui hoạch đô thị, khu đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND các cấp tại địa phương.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu, tỉ lệ đất phát triển quĩ đất công cộng (trong đó có chức năng công viên, đất thể dục thể thao, vui chơi giải trí...) trong các đồ án qui hoạch cũng đã được qui định tại Quy chuẩn QC 01:2019/BXD.

Như vậy, pháp luật hiện hành đã có qui định điều chỉnh việc đầu tư xây dựng khu đô thị, chung cư mới để đảm bảo phát triển bền vững, quyền lợi của người dân, diện tích đất cho các công trình công cộng.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg (1/3/2019) về tăng cường chấn chỉnh công tác qui hoạch xây dựng, quản lí phát triển đô thị theo qui hoạch được duyệt.

Bộ Xây dựng cũng cho biết thêm, Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc quản lí qui hoạch, khai thác quĩ đất đô thị dành cho công trình phúc lợi phục vụ cộng đồng tại các địa phương.

Trong đó, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp nhằm đảm bảo diện tích đất dành cho các công trình công cộng phục vụ cộng đồng.

Cụ thể, Bộ Xây dựng kiến nghị các Bộ, ngành xây dựng chính sách hỗ trợ nguồn vốn để lập qui hoạch điều chỉnh, đầu tư xây dựng các công trình công cộng phục vụ cộng đồng đã được xác định theo qui hoạch được duyệt.

Đối với UBND các cấp, Bộ Xây dựng kiến nghị rà soát, ưu tiên quĩ đất phục vụ đầu tư xây dựng công trình công cộng phục vụ cộng đồng, đặc biệt từ các dự án bị thu hồi do chậm triển khai, các khu đất sử dụng sai mục đích, hết thời hạn thuê đất, vi phạm Luật Đất đai, các quĩ đất dự kiến đưa ra đấu giá đất...

Đồng thời, UBND các cấp cần quản lí chặt chẽ quĩ đất đã được qui hoạch để xây dựng công trình công cộng phục vụ cộng đồng.

Khi phê duyệt, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở, yêu cầu chủ đầu tư dự án xây dựng các công trình công cộng phục vụ cộng đồng theo qui hoạch và cam kết thực hiện triển khai xây dựng theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Ngoài ra, xử lí nghiêm đối với các chủ đầu tư không triển khai xây dựng các công trình công cộng phục vụ cộng đồng theo qui hoạch được duyệt hoặc chậm đầu tư xây dựng các công trình này.

Nguyên Ngọc