|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

CTCP Vinam bị xử phạt 150 triệu đồng vì tự ý thay đổi phương án sử dụng tiền thu từ phát hành chứng khoán riêng lẻ

20:19 | 12/07/2023
Chia sẻ
CTCP Vinam bị phạt tiền 150 triệu đồng vì hành vi thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ khi chưa được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho phép thực hiện.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP có địa chỉ tại Khu đô thị mới Pháp Vân – Tứ Hiệp, Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Nguyên nhân là do công ty này có hành vi vi phạm thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ khi chưa được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho phép thực hiện.

Trước đó, ngày 11/01/2021, CTCP Vinam hoàn thành đợt chào bán 8,25 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ từ 115, 5 tỷ đồng đồng lên gần 198 tỷ đồng. Ngày 29/3/2021, HĐQT Công ty đã thông qua Nghị quyết số 2903/2021/NQHĐQT/CVN về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nêu trên với tỷ lệ thay đổi là 44,44% số tiền thu được từ đợt chào bán theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông và đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc đã sử dụng hết 100% số tiền thu được từ đợt chào bán tại Nghị quyết số 25/2021/CVN ngày 01/7/2021.

Tuy nhiên, ngày 10/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục thông qua Nghị quyết số 1001/2022/NQHĐQT/CVN về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nêu trên với tỷ lệ thay đổi là 20,2% số tiền thu được từ đợt chào bán nhưng không được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền.

Với vi phạm này, CTCP Vinam bị phạt tiền 150 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Đồng thời, UBCKNN cũng áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả với CTCP Vinam bằng việc không áp dụng biện pháp buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ, quy định tại điểm c khoản 9 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm e khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do Công ty đã thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo Nghị quyết số 2106/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2022.

Hạ An