Hàng hóa

CPTPP: Cam kết thuế quan của Nhật Bản đối với dệt may Việt Nam

13:13 | 15/09/2020

Chia sẻ

Ngay khi CPTPP có hiệu lực, Nhật Bản xóa bỏ thuế nhập khẩu với 1.946/1.975 (tương đương 98,5%) dòng thuế dệt may của Việt Nam.

Trong Hiệp định CPTPP, Nhật Bản có cam kết thuế quan với các mặt hàng dệt may của Việt Nam như sau:

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

So sánh cam kết thuế quan của Nhật Bản trong CPTPP, AJCEP và VJEPA

Trước CPTPP, Việt Nam và Nhật Bản đã có 02 FTA chung hiện đang có hiệu lực là FTA ASEAN – Nhật Bản (AJCEP) và Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA). Trong đó VJEPA là FTA song phương, lại được đàm phán và có hiệu lực sau, nên có các cam kết về ưu đãi thuế quan cho Việt Nam cơ bản cao hơn trong AJCEP.

VJEPA có hiệu lực từ năm 2009, trong đó gần như toàn bộ các sản phẩm dệt may được xóa bỏ thuế ngay sau khi có hiệu lực, chỉ có các sản phẩm thuộc Phân nhóm HS 5001.00 (kén tơ tằm) và sản phẩm khác thuộc Phân nhóm 5002.00 (tơ tằm thô chưa xe) là được loại trừ khỏi cam kết thuế – đây phần lớn cũng là các sản phẩm Nhật Bản giữ nguyên thuế MFN trong CPTPP.

Như vậy, mức cam kết của Nhật Bản đối với các sản phẩm dệt may của Việt Nam trong VJEPA cao hơn trong CPTPP (do VJEPA đã loại bỏ toàn bộ thuế quan ở các dòng có cam kết, trong khi CPTPP vẫn còn 24 dòng thuế chỉ cắt giảm và xóa bỏ thuế theo lộ trình 11 năm).

Ánh Dương