Hàng hóa

CPTPP: Cam kết thuế quan của Mexico đối với dệt may Việt Nam

07:52 | 13/09/2020

Chia sẻ

Trong CPTPP, Mexico có cam kết thuế quan khá chặt đối với các mặt hàng dệt may Việt Nam theo hướng chỉ xóa bỏ thuế quan ngay đối với khoảng trên 1/4 tổng số dòng thuế, còn lại xóa bỏ theo lộ trình dài, hầu hết là 10, 16 năm.
Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

So sánh CPTPP với thuế MFN của Mexico

Trước CPTPP, Việt Nam và Mexico chưa có FTA chung nào, do đó hàng dệt may Việt Nam nhập khẩu vào Mexico chịu thuế MFN mà Mexico áp dụng chung cho tất cả nước thành viên WTO.

Mức thuế MFN mà Mexico áp dụng đối với hàng dệt may nhập khẩu là khá cao (đặc biệt đối với nhóm sản phẩm may mặc). Cụ thể, thuế MFN trung bình năm 2018 mà Mexico áp dụng như sau:

8,08% đối với các sản phẩm dệt may Chương 50-60;

21,57% đối với các sản phẩm dệt may Chương 61-63.

Do đó, mặc dù cam kết thuế quan của Mexico trong CPTPP khá dè dặt, nhưng toàn bộ sản phẩm dệt may đều sẽ được xóa bỏ thuế (ngay hoặc theo lộ trình), CPTPP vẫn được đánh giá sẽ mang lại lợi ích thuế quan đáng kể cho dệt may Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này.

Ánh Dương