Hàng hóa

CPTPP: Cam kết thuế quan của Brunei, Malaysia, Singapore đối với giày dép Việt Nam

08:11 | 19/09/2020

Chia sẻ

Trong Hiệp định CPTPP các nước ASEAN này có cam kết tương đối khác nhau.

Brunei cam kết về thuế quan với giày dép tương đối hạn chế. Trong khi đó, Malaysia, Singapore lại cam kết xóa bỏ thuế ngay khi Hiệp định có hiệu lực với tất cả sản phẩm giày dép của Việt Nam.

Đồ họa: TV

Đồ họa: TV

Tính đến tháng 10/2019, ngoại trừ Singapore đã phê chuẩn CPTPP, các cam kết của Brunei và Malaysia trong CPTPP hiện đều chưa có hiệu lực, chưa được áp dụng trên thực tế.

So sánh cam kết thuế quan của Brunei, Malaysia và Singapore trong CPTPP và các FTA đã có với Việt Nam

Brunei, Malaysia, Singapore và Việt Nam đều là thành viên ASEAN. Vì vậy giữa Việt Nam với 03 nước này hiện đã có chung 6 FTA có cam kết về thuế quan đối với giày dép, gồm:

FTA về thương mại hàng hóa trong ASEAN (ATIGA)

FTA ASEAN – Trung Quốc (ACFTA)

FTA ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA)

FTA ASEAN – Nhật Bản (AJCEP)

FTA ASEAN - Ấn Độ (AIFTA)

FTA ASEAN – Australia và New Zealand (AANZFTA).

Trong 6 FTA này, ATIGA có mức cam kết loại bỏ thuế quan mạnh nhất, theo đó kể từ năm 2010, Brunei, Malaysia và Singapore đều đã xóa bỏ toàn bộ dòng thuế giày dép về 0 cho Việt Nam.

Do đó, cơ bản CPTPP không mang lại lợi ích thuế quan đáng kể nào đối với giày dép xuất khẩu của Việt Nam ở các thị trường Brunei, Malaysia và Singapore mà chỉ tạo thêm một lựa chọn về thuế quan ưu đãi.

Ánh Dương