|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Công viên nước Đầm Sen phục hồi sau đại dịch, dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 40% năm 2022

15:31 | 12/01/2023
Chia sẻ
Trong bối cảnh ngành du lịch phục hồi sau đại dịch, Công viên nước Đầm Sen đã lãi sau thuế gần 100 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022, cao nhất kể từ khi niêm yết trên sàn.

Hội đồng quản trị CTCP Công viên Nước Đầm Sen (Mã: DSN) vừa thông qua mức cổ tức chia cho năm 2022 là 40%/vốn điều lệ. Công ty cũng đề xuất tỷ lệ chi cổ tức năm 2023 tối thiểu là 24%/vốn điều lệ để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Trước đó vào cuối tháng 12/2022, Đầm Sen đã tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 15% (1.500 đồng/cp). Với gần 12,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp đã chi hơn 18 tỷ đồng để trả cổ tức.

Như vậy, với mức cổ tức 40%/vốn điều lệ, Đầm Sen sẽ cần thanh toán cho cổ đông với tỷ lệ 25%.

Tỷ lệ cổ tức 40% năm 2022 là mức cao nhất của Đầm Sen kể từ năm 2020. Trước giai đoạn này, công ty thường xuyên chi tiền mặt để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 50% - 60%.

Năm 2020, 2021, tình hình kinh doanh của Đầm Sen bắt đầu bị suy giảm cả về doanh thu và lợi nhuận sau thuế, đây cũng là giai đoạn bắt đầu của dịch COVID-19.

Sang năm 2022, khi tình hình dịch trong nước đã được kiểm soát, kết quả cho thấy khả quan hơn với doanh thu thuần đạt hơn 211 tỷ đồng sau 9 thấng đầu năm, lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 99 tỷ đồng, lần lượt gấp gần 9 lần và gấp gần 6 lần so với cùng kỳ năm 2021. So với kế hoạch doanh thu cả năm là 100 tỷ đồng, công viên này đã vượt 111% sau 9 tháng.

 Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm của Đầm Sen đạt mốc lịch sử. (Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của Đầm Sen).

Minh Hằng