|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đình chỉ đơn vị kiểm toán cho công ty thành viên của Tân Hoàng Minh

08:04 | 27/05/2022
Chia sẻ
UBCKNN đã ban hành quyết định đình chỉ tư cách kiểm toán của đơn vị thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021 của CTCP Tổng Bách Hóa.

Ngày 19/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định đình chỉ tư cách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội). Thời gian đình chỉ từ ngày 19/5 đến hết ngày 31/12.

Đồng thời, hai Kiểm toán viên của CPA Hà Nội là Nguyễn Thị Lệ Hồng Thu và Nguyễn Trần Phương Hằng cũng bị UBCKNN đình chỉ tư cách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán từ ngày 19/5 đến ngày 31/12. 

CPA Hà Nội chính là đơn vị kiểm toán cho (báo cáo tài chính) BCTC năm 2021 của Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa (Mã: TBH). Bà Nguyễn Thị Lệ Hồng Thu và Nguyễn Trần Hằng Phương cũng là những cá nhân đã ký báo cáo kiểm toán của Tổng Bách Hóa.

Theo kết luận tại buổi làm việc ngày 28/4 của UBCKNN và CPA Hà Nội, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Tổng Bách Hóa không đạt yêu cầu do công ty kiểm toán chưa thực hiện đầy đủ thủ tục và chưa thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về BCTC hợp nhất và BCTC riêng năm 2021 của công ty.

Vì vậy, UBCKNN yêu cầu công ty thực hiện kiểm toán lại BCTC riêng và hợp nhất năm 2021 theo quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán và công bố thông tin theo quy định.

Theo BCTC năm 2021 đã được công bố trước đó của Tổng Bách Hoá, doanh thu thuần hợp nhất đạt được là 4,5 tỷ đồng, chỉ bằng 1/5 doanh thu năm 2020 và lãi sau thuế là 709 tỷ đồng trong khi lỗ sau thuế năm 2020 là 40 tỷ đồng. 

Giải trình về mức lãi đột biến, doanh nghiệp cho biết năm 2021, công ty đã đầu tư tài chính và chuyển nhượng cổ phần cho CTCP Ngọc Viễn Đông và CTCP Cung Điện Mùa Đông. Do vậy, công ty thu được cổ tức từ CTCP Cung Điện Mùa Đông là hơn 257 tỷ đồng và khoản lãi từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần là 495 tỷ đồng. Cả hai doanh nghiệp này đều là thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Công ty Cổ phần Tổng Bách Hoá tiền thân là Tổng công ty Bách Hoá được thành lập năm 1954 thuộc Bộ Công Thương. Năm 2004, Tổng Bách Hoá trở thành công ty cổ phần, sau nhiều lần tăng vốn, đến tháng 2/2021, Tổng Bách Hoá được chấp thuận phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ lên 931,17 tỷ đồng. Hiện nay, công ty có cổ đông lớn duy nhất sở hữu 96,65% vốn là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Thanh, cũng là một thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

T.Đan

Giải pháp nào cho doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, sớm trở lại đường đua thời hậu COVID-19?
Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự cạnh tranh của doanh nghiệp, bên cạnh các góc độ khác còn là góc độ văn hoá doanh nhân doanh nghiệp thể hiện ở đạo đức kinh doanh.