|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Công ty bảo hiểm Hàn Quốc DB Insurance muốn thâu tóm Bảo hiểm Hàng không (VNI)?

08:32 | 27/02/2023
Chia sẻ
Nhóm cổ đông sở hữu 75,18% cổ phần tại Bảo hiểm Hàng không vừa ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại đây cho DB Insurance.

Ảnh minh hoạ: VNI.

Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không (VNI - UPCoM: AIC) vừa công bố thông tin bất thường về giao dịch chuyển nhượng cổ phần tổng công ty và cập nhật, bổ sung tài liệu đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023.

Theo đó, ngày 21/2/2023, VNI đã nhận được văn bản của nhóm cổ đông (bao gồm 19 nhà đầu tư cá nhân và 1 nhà đầu tư tổ chức) sở hữu gần 75,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 75,18% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổng công ty. 

Nhóm cổ đông nêu trên có kế hoạch chuyển nhượng 75 triệu cổ phần, tương ứng 75% vốn điều lệ của VNI cho DB Insurance - một doanh nghiệp bảo hiểm Hàn Quốc.

Đồng thời kiến nghị Hội đồng quản trị (HĐQT) tổng công ty đưa vào chương trình họp và trình ĐHĐCĐ bất thường tổ chức vào ngày 27/2/2023 tới đây để xin chấp thuận cho bên nhận chuyển nhượng được nhận chuyển nhượng cổ phiếu, dẫn tới việc sở hữu đạt các mức theo quy định mà không phải thực hiện chào mua công khai.

HĐQT nhận thấy kiến nghị của nhóm cổ đông nêu trên phù hợp theo quy định, do đó đã chấp thuận kiến nghị và sẽ đưa nội dung này vào dự kiến chương trình ĐHĐCĐ bất thường.

Ngày 22/2, nhóm cổ đông sở hữu 75,18% cổ phần tại VNI và DB Insurance đã ký hợp đồng chuyển nhượng gần 75 triệu cổ phiếu, tương đương 75% vốn điều lệ của tổng công ty.

Cùng ngày, HĐQT VNI đã có nghị quyết về việc đưa nội dung này vào chương trình họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Việc chuyển nhượng cổ phần dự kiến thực hiện qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn UPCoM. Thời gian thực hiện từ quý I/2023 cho đến khi hoàn tất giao dịch.

Nếu thương vụ trên diễn ra thành công, DB Insurance sẽ trở thành công ty mẹ của VNI với tỷ lệ sở hữu là 75% vốn điều lệ và nắm quyền chi phối doanh nghiệp này. 

Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không được thành lập vào năm 2008 với các cổ đông sáng lập đầu tiên là Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), Tổng công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco), CTCP Nam Việt (NAVICO) và các cổ đông khác.

Về kết quả kinh doanh năm 2022, lợi nhuận trước thuế cả năm của VNI đạt 21,1 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm trước. Trong đó, lợi nhuận gộp từ mảng kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng 67,7% so với cùng kỳ với 47,8 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp từ hoạt động tài chính mang về hơn 226 tỷ đồng, giảm nhẹ 8,4% so với năm trước.

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của công ty đạt 2.327 tỷ đồng, tăng 56,4% so với năm trước.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 3.728 tỷ đồng, tăng 7,1% so với đầu năm. Tiền mặt và các khoản tương đương tiền tăng gấp đôi lên 451 tỷ đồng.

Huyền Phương

Cổ phiếu ngân hàng tuần qua: Khối ngoại bán ròng thêm hàng trăm tỷ CTG, TPBank sắp phát hành gần 620 triệu cp trả cổ tức
Khối ngoại bán ròng 208 tỷ đồng cổ phiếu CTG tuần qua, qua đó, nâng lượng bán ròng cổ phiếu này trong một tháng trở lại lên 860 tỷ đồng. TPBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 6.198 tỷ đồng từ việc phát hành gần 620 triệu cổ phiếu trả cổ tức.