|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Doanh thu bảo hiểm tăng mạnh, Bảo hiểm Hàng không lãi trước thuế 21 tỷ đồng năm 2022

09:48 | 27/01/2023
Chia sẻ
Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không báo lãi trước thuế cả năm 2022 đạt 21,1 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm trước. Trong đó lợi nhuận gộp từ mảng kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng 67,7%, tuy nhiên lợi nhuận gộp từ hoạt động tài chính lại giảm nhẹ 8,4% so với năm trước.

Tổng CTCP Bảo hiểm hàng không (Mã: VNI) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 21,1 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm trước.

Trong đó, lợi nhuận gộp từ mảng kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng 67,7% so với cùng kỳ với 47,8 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp từ hoạt động tài chính mang về hơn 226 tỷ đồng, giảm nhẹ 8,4% so với năm trước.

Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của công ty đạt 2.327 tỷ đồng, tăng 56,4% so với năm trước.

Riêng trong quý IV, lợi nhuận từ mảng tài chính giảm 36,8% xuống còn hơn 118 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh bảo hiểm báo lỗ 47 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế quý IV của Bảo hiểm hàng không vẫn ghi nhận tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt 10,8 tỷ đồng do các chi phí hoạt động tài chính và quản lý doanh nghiệp giảm đồng thời lãi thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 140%.

 

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của công ty đạt 3.728 tỷ đồng, tăng 7,1% so với đầu năm. Tiền mặt và các khoản tương đương tiền tăng gấp đôi lên 451 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính của công ty đều giảm so với năm trước, với các khoản đầu tư ngắn hạn giảm 10,5% xuống 585 tỷ đồng, bao gồm 115 tỷ đồng đầu tư chứng khoán kinh doanh (giảm 55% so với đầu năm) và 472 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tăng 18% so với đầu năm).

Các khoản đầu tư dài hạn giảm 11,3% xuống còn 675 tỷ đồng, bao gồm gần 37 tỷ đồng đầu tư vào đơn vị khác (giảm 60% so với đầu năm) và các khoản đầu tư dài hạn khác (giảm 8% so với đầu năm).

   Một số chỉ tiêu của Tổng CTCP Bảo hiểm hàng không. 

 

Huyen Vi

Cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ cùng giảm điểm khi thị trường chờ đợi kết quả cuộc bỏ phiếu trần nợ tại Hạ viện
Chứng khoán Mỹ đã giảm điểm trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 5, khi thị trường chú ý đến cuộc bỏ phiếu về dự luật trần nợ đang diễn ra tại Hạ viện.