Hàng hóa

Công bố danh sách 8 cảng biển được phép tiếp nhận thủy sản nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất

16:03 | 06/11/2019

Chia sẻ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã ra Quyết định 3919 về các cảng biển được phép tiếp nhận tàu thủy sản cho nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh.

Theo đó, Bộ chỉ định và công bố đợt I năm 2019 Danh sách cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng.

Mục đích là thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác qua lãnh thổ Việt Nam, trừ tàu container chở thủy sản, sản phẩm thủy sản

Đối với những lô hàng thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài đã xếp hàng xuống tàu hoặc đang trên đường vận chuyển để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyên khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác qua lãnh thổ Việt Nam trước khi Quyết định này có hiệu lực thì được tiếp tục cho tàu cập cảng theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký, nhưng không quá 90 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Trong số 8 cảng biển được công bố chỉ có một cảng biển duy nhất ở miền Bắc, còn lại đều thuộc khu vực phía nam. 

Untitled1

Danh sách 8 cảng biển được cấp phép trong đợt 1. Nguồn:


Lyly Cao