Chứng khoán

Cổ phiếu tâm điểm ngày 26/6: VIB, ACB, VJC

17:46 | 25/06/2019

Chia sẻ

Nhận định kỹ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm VIB, ACB, VJC.

VIB - Tích lũy 

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kỹ thuật: 

- Xu hướng hiện tại: Tích lũy ngắn hạn. 

- Chỉ báo xu hướng MACD: Hội tụ âm, MACD cắt lên. 

- Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, RSI chạm kênh Bollinger trên. 

- Đường MA: 3 đường MA đều có xu hướng giảm điểm. 

Phân tích: 

Cổ phiếu VIB vẫn đang duy trì xu hướng đi nang tại ngưỡng giá 16,5. Thanh khoản cổ phiếu vẫn nằm dưới mức trung bình 20 phiên, cho thấy động lực tăng giá khá yếu. Chỉ báo RSI và chỉ báo MACD đều đang duy trì xu hướng tích lũy. Dải mây Ichimoku đang nằm dưới đường giá và duy trì xu hướng đi ngang. Nhịp Vận động ba đường MA vẫn nằm trong xu hướng giảm với MA20 và MA50 đều nằm dưới MA200. Như vậy, VIB vận động tích lũy trong ngưỡng giá 16,5 -17 trong giai đoạn tới.

vib

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu VIB

ACB - Tích lũy

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kỹ thuật: 

- Xu hướng hiện tại: Tích lũy ngắn hạn. 

- Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ dương, MACD cắt lên và hướng tới đường tín hiệu. 

- Chỉ báo RSI: Vùng trung lập, giảm từ kênh Bollinger trên. 

- Đường MA: 3 đường MA đều có xu hướng đi ngang. 

Phân tích:

Cổ phiếu ACB đang nằm trong xu hướng tích lũy lại ngưỡng giá 28,5. Thanh khoản cổ phiếu đang duy trì ở mức giao dịch trung bình 20 phiên. Chỉ báo MACD đang ủng hộ xu hướng tăng giá trong khi chỉ báo RSI duy trì xu hướng điều chỉnh. Dải mây Ichimoku tuy đang nâng đỡ đường giá nhưng vẫn nằm trong xu hướng đi ngang cho thấy động lực tích lũy vẫn khá vững chắc. Vận động ba đường MA cũng đang tập trung dao động quanh ngưỡng giá 30. Như vậy, ACB vận động tích lũy tại vùng giá 28,5-30 trong ngắn hạn khi trước khi tăng trở lại ngưỡng giá 32,5 trong giai đoạn tới.

acb

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu ACB

VJC - Tích lũy ngắn hạn 

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kỹ thuật: 

- Xu hướng hiện tại: tích lũy và hồi phục trong ngắn hạn và giữ đà hồi phục trong trung hạn 

- Chỉ báo xu hướng MACD: có xu hướng tăng nhẹ, ở trên đường trung tâm và dưới đường tín hiệu. 

- Chỉ báo RSI: trong vùng mua 

- Đường MA: Các đường MA tiếp tục xu hướng tăng trừ MA 150 tiếp tục giảm. 

Phân tích:

Cổ phiếu VJC đang vận động trong kênh giá 120,1 – 125,2. Chỉ báo RSI nằm trong vùng mua ủng hộ trạng thái tích lũy và hồi phục ngắn hạn. Chỉ báo MACD cho thấy vùng giá của VJC có khả tăng tiếp tục tích lũy và phục hồi vùng giá trên MA 20 ở các phiên tiếp theo. Vận động của tất cả các đường MA hướng lên và thanh khoản duy trì ở mức tích cực. Do vậy VJC duy trì xu hướng tích lũy và hồi phục ngắn hạn và giữ đà tăng trong trung hạn. Ngưỡng kháng cự của VJC là 125,4 và ngưỡng hỗ trợ tại 119,10 và 117,28.

vjc

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu VJC

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.

Ánh Hường