Chứng khoán

Cổ phiếu tâm điểm ngày 24/4: PVS, DPM, TDH

20:10 | 23/04/2019

Chia sẻ

Nhận định kỹ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm PVS, DPM, TDH.

PVS - Duy trì xu hướng tăng 

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kỹ thuật: 

- Xu hướng hiện tại: tích lũy ngắn hạn và giữ đà tăng trong trung hạn 

- Chỉ báo xu hướng MACD: Vận động trên đường trung tâm và cắt dưới đường tín hiệu. 

- Chỉ báo RSI: trong vùng bán và xu hướng vận động về vùng trung lập

- Đường MA: Các đường MA tiếp tục xu hướng tăng độ dốc hướng lên. 

Phân tích: 

Cổ phiếu PVS đang vận động trong kênh giá 22,3 – 23,5. Chỉ báo RSI vẫn nằm trong vùng mua và xu hướng vận động về vùng trung lập ủng hộ trạng thái tích lũy ngắn hạn. Chỉ báo MACD tiếp tục cho thấy đà tăng giá có thể duy trì trong các phiên tiếp theo. Vận động của tất cả các đường MA tiếp tục hướng lên cùng thanh khoản tiếp tục ở mức tích cực cho thấy PVS tiếp tục xu hướng tích lũy ngắn hạn và giữ đà tăng trong trung hạn trước khi gặp ngưỡng kháng cự 23,95. Ngoài ra xu hướng giá đầu thế giới tiếp tục tăng cũng là dộng lực hỗ trợ tích cực cho xu thế tăng của cổ phiếu này.

Cổ phiếu tâm điểm ngày 24/4: PVS, DPM, TDH - Ảnh 1.

Đồ thị kĩ thuật cổ phiếu PVS

DPM - Xu hướng giảm 

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC)

Điểm nhấn kỹ thuật: 

- Xu hướng hiện tại: tích lũy ngắn hạn và có khả năng tiếp tục giảm trong trung hạn 

- Chỉ báo xu hướng MACD: Vận động giảm dưới đường trung tâm và dưới đường tín hiệu

- Chỉ báo RSI: trong vùng mua và có khả năng xu hướng vận động trong vùng này 

- Đường MA: Các đường MA tiếp tục xu hướng giảm trừ MA 150 và MA 200 đi ngang. 

Phân tích: 

Cổ phiếu DPM đang vận động trong kênh giá 16,69 – 18,34. Chỉ báo RSI vẫn nằm trong vùng mua và xu hướng vận động trong vùng này ủng hộ trạng thái tích lũy ngắn hạn. Chỉ báo MACD tiếp tục cho thấy DPM vẫn có khả năng bị điều chỉnh vùng giá trong các phiên tiếp theo. Vận động của tất cả các đường MA tiếp tục hướng xuống trừ MA 150 và MA 200 đi ngang cùng thanh khoản tiếp tục ở mức thấp cho thấy DPM tiếp tục xu hướng tích lũy ngắn hạn và có khả năng tiếp tục bị điều chỉnh trong trung hạn. Các ngưỡng hộ trợ của DPM là 16,94 mà mức kháng cực mạnh là 23,13.

Cổ phiếu tâm điểm ngày 24/4: PVS, DPM, TDH - Ảnh 2.

Đồ thị kĩ thuật cổ phiếu DPM

TDH - Tăng mạnh

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

- Ngưỡng kháng cự ngắn hạn: 42

- Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn: 41

- Xu hướng ngắn hạn (5-10 ngày): Tăng

- Ngưỡng kháng cự trung hạn: 43,5

- Ngưỡng hỗ trợ trung hạn: 40

- Xu hướng trung hạn (1-3 tháng): Tăng

Phân tích:

Đồ thị giá của TDH tăng mạnh 7% với khối lượng giao dịch tăng trên mức trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu hình thành mô hình đảo chiều với mức mục tiêu dự kiến 16.000 đồng và mức Stock Rating đã cải thiện đáng kể lên mức 77 điểm. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn cũng được nâng từ mức giảm lên tăng. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua với tỷ trọng dưới 30% và có thể tăng dần nếu đồ thị giá vược được mức kháng cự ngắn hạn 12.900 đồng.

Cổ phiếu tâm điểm ngày 24/4: PVS, DPM, TDH - Ảnh 3.

Đồ thị kĩ thuật cổ phiếu TDH

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.

Thu Thuỷ