|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cổ phiếu tâm điểm 2/6: NVL, ANV, HTN

18:41 | 01/06/2023
Chia sẻ
Cổ phiếu tâm điểm ngày mai (2/6) bao gồm: NVL (Novaland), ANV (Nam Việt) và HTN (Hưng Thịnh Incons).

Đánh giá cổ phiếu tâm điểm ngày mai

Cổ phiếu tâm điểm ngày mai (2/6) được các công ty chứng khoán đưa ra là:

 

NVL - Tích cực

CTCP Chứng khoán Vietinbank (VietinBank Securities)

Công ty chứng khoán gợi ý chiến lược mua đối với cổ phiếu này như sau:

 

Vùng giá mua: 13.500–13.800 đồng;

Ngưỡng giá chốt lời mục tiêu 1: 15.200 đồng;

% Lợi nhuận dự kiến: 12%;

Ngưỡng giá chốt lời mục tiêu 2: 16.800 đồng;

% Lợi nhuận dự kiến: 24%;

Ngưỡng cắt lỗ: Giá đóng cửa dưới 12.200 đồng;

Thời gian nắm giữ: 2 tháng.

Phân tích:

Hiện tại cổ phiếu NVL ghi nhận diễn biến chỉ báo MACD tích cực từ 1/6 kết hợp cùng với chỉ báo định hướng trung bình ADX hiện tại nằm ở mức 10,96 cho thấy tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn. Nhà đầu tư có thể cân nhắc mở vị thế mua cổ phiếu NVL ở vùng giá 13.500 – 13.800 đồng/cp. VietinBank Securities nhận định cổ phiếu NVL có thể biến động tích cực trong thời gian tới. 

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu NVL. (Nguồn: TradingView).

ANV - Tích cực

CTCP Chứng khoán Vietinbank (VietinBank Securities)

Công ty chứng khoán gợi ý chiến lược mua đối với cổ phiếu này như sau:

Vùng giá mua: 33.000–33.700 đồng;

Ngưỡng giá chốt lời mục tiêu 1: 37.000 đồng;

% Lợi nhuận dự kiến: 12%;

Ngưỡng giá chốt lời mục tiêu 2: 41.000 đồng;

% Lợi nhuận dự kiến: 24%;

Ngưỡng cắt lỗ: Giá đóng cửa dưới 29.700 đồng;

Thời gian nắm giữ: 2 tháng.

Phân tích:

Hiện tại cổ phiếu ANV ghi nhận diễn biến chỉ báo MACD tích cực từ 1/6 kết hợp cùng với chỉ báo định hướng trung bình ADX hiện tại nằm ở mức 21,43 cho thấy tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn. Nhà đầu tư có thể cân nhắc mở vị thế mua cổ phiếu ANV ở vùng giá 33.000 – 33.700 đồng/cp. VietinBank Securities nhận định cổ phiếu ANV có thể biến động tích cực trong thời gian tới. 

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu ANV. (Nguồn: TradingView).

HTN - Biến động tích cực

CTCP Chứng khoán Vietinbank (VietinBank Securities)

Công ty chứng khoán gợi ý chiến lược mua đối với cổ phiếu này như sau:

Vùng giá mua: 13.700–14.000 đồng;

Ngưỡng giá chốt lời mục tiêu 1: 15.400 đồng;

% Lợi nhuận dự kiến: 12%;

Ngưỡng giá chốt lời mục tiêu 2: 17.000 đồng;

% Lợi nhuận dự kiến: 24%;

Ngưỡng cắt lỗ: Giá đóng cửa dưới 12.300 đồng;

Thời gian nắm giữ: 2 tháng.

Phân tích:

Hiện tại cổ phiếu HTN ghi nhận diễn biến chỉ báo MACD tích cực từ 26/5 kết hợp cùng với chỉ báo định hướng trung bình ADX hiện tại nằm ở mức 31,52 cho thấy tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn. Nhà đầu tư có thể cân nhắc mở vị thế mua cổ phiếu HTN ở vùng giá 13.700 – 14.000 đồng/cp.  VietinBank Securities nhận định cổ phiếu HTN có thể biến động tích cực trong thời gian tới.

Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu HTN. (Nguồn: TradingView). 

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên.  

Thu Thảo