|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cổ phiếu tâm điểm 19/10: REE, DCM, TLG

18:27 | 18/10/2022
Chia sẻ
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: REE (Cơ điện lạnh), DCM (Phân bón Dầu khí Cà Mau) và TLG (Tập đoàn Thiên Long).

 

REE - Tích lũy ngắn hạn

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Điểm nhấn kỹ thuật: 

Kháng cự ngắn hạn: 88,3

Hỗ trợ ngắn hạn: 72,39

Xu hướng ngắn hạn: Tăng

Kháng cự trung hạn: 100

Hỗ trợ trung hạn: 71

Xu hướng trung hạn: Trung tính

Phân tích:

Stock Rating của REE ở mức 93 điểm cho thấy mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này là tích cực. Đồ thị giá của REE đóng cửa phiên 14/10 tăng 3,2% và vượt lên trên đường trung bình 20 phiên.

Đồng thời, rủi ro ngắn hạn giảm mạnh và đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên đồ thị giá có thể sẽ chưa thể vượt hoàn toàn đường trung bình 50 phiên và các nhà đầu tư ngắn hạn hạn chế mua đuổi.

Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của REE cũng được nâng lên mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua cổ phiếu REE ở mức giá hiện tại với tỷ trọng cổ phiếu dưới 5% và tăng dần tỷ trọng khi xu hướng ngắn hạn của thị trường tích cực hơn.

 Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu REE. (Nguồn: TradingView).

DCM - Định giá ở mức hấp dẫn 

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Điểm nhấn kỹ thuật: 

Kháng cự ngắn hạn: 33,65

Hỗ trợ ngắn hạn: 28,58

Xu hướng ngắn hạn: Tăng

Kháng cự trung hạn: 39,22

Hỗ trợ trung hạn: 25,7

Xu hướng trung hạn: Trung tính

Phân tích:

 

Stock Rating của DCM ở mức 91 điểm cho thấy mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này là tích cực. Đồ thị giá của DCM đóng cửa phiên 14/10 tăng 2,8% với khối lượng giao dịch tăng nhẹ và vẫn thấp hơn mức khối lượng trung bình 20 phiên.

Đồng thời, đồ thị giá của DCM vượt lên trên đường trung bình 20 phiên và rủi ro ngắn hạn giảm mạnh cho thấy đồ thị giá có thể sớm bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực.

Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của DCM cũng được nâng lên mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở mức giá hiện tại với tỷ trọng thấp dưới 5% và tăng dần tỷ trọng cổ phiếu khi xu hướng ngắn hạn của thị trường tích cực hơn.

  Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu DCM. (Nguồn: TradingView). 

TLG - Tích lũy ngắn hạn

 Sản phẩm bút bi của Tập đoàn Thiên Long. (Ảnh: Thu Thảo).

CTCP Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC)

Điểm nhấn kỹ thuật: 

Kháng cự ngắn hạn: 62,9

Hỗ trợ ngắn hạn: 49,79

Xu hướng ngắn hạn: Tăng

Kháng cự trung hạn: 63,5

Hỗ trợ trung hạn: 48,08

Xu hướng trung hạn: Trung tính

Phân tích:

Stock Rating của TLG ở mức 96 điểm cho thấy mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này là tích cực. Đồ thị giá của TLG đóng cửa phiên 14/10 tăng 5,3% và đồ thị giá vượt lên trên đường trung bình 20 phiên.

Đồng thời, đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của TLG cũng được nâng lên mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở mức giá hiện tại với tỷ trọng thấp dưới 5% và tăng dần tỷ trọng khi xu hướng ngắn hạn của thị trường tích cực hơn. 

  Đồ thị kỹ thuật cổ phiếu TLG. (Nguồn: TradingView). 

Nhà đầu tư chỉ nên xem những nhận định của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên. 

 

 

Thu Thảo

Hai chỉ số giảm tốc ở Hà Nội, TP HCM có thể gây khó khăn với bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng
Khu vực bán lẻ và dịch vụ được kỳ vọng là một trong những động lực tăng trưởng năm nay khi các động lực khác đang suy yếu, tuy nhiên chuyên gia cho rằng có một số khó khăn nhất định với lĩnh vực này.