Doanh nghiệp

Cổ đông VIWACO không thông qua phương án thưởng cổ phiếu tỉ lệ 75%

14:40 | 24/03/2020

Chia sẻ

Trước đó, HĐQT công ty đã có tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc phát hành thêm 12 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ sau khi phát hành sẽ tăng lên 280 tỉ đồng.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 diễn ra hôm 19/3 vừa qua, các cổ đông của CTCP VIWACO (Mã: VAV) đã tiến hành lấy ý kiến cổ đông về một số nội dung quan trọng.

Tại đại hội, VIWACO đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu tổng doanh thu 645,7 tỉ đồng, tăng 2% so với thực hiện năm 2019, trong đó doanh thu kinh doanh nước sạch 619,2 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm 9%, xấp xỉ 75,5 tỉ đồng. 

Được biết, nguyên nhân khiến VIWACO đặt mục tiêu kinh doanh khá thận trọng trong năm 2020 bao gồm những thách thức đến từ nguồn nước đầu vào từ Viwasupco còn nhiều rủi ro về sự cố và chi phí tài chính từ các dự án đầu tư cải tạo trong giai đoạn 2017 - 2019 sẽ được hạch toán vào chi phí SXKD trong kì, từ đó gây áp lực lớn đến chỉ tiêu hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Theo Nghị quyết, đại hội cũng nhất trí thông qua phương án chia cổ tức tiền mặt tỉ lệ 25%. Thống kê giai đoạn 2017 - 2018, công ty chia cổ tức với tỉ lệ 50% bằng tiền mặt; tỉ lệ này trong giai đoạn 2014 - 2015 là 30%.

Về phương án thưởng cổ phiếu với tỉ lệ 75%, đại hội VIWACO không thông qua với tỉ lệ tán thành là 0%. Trước đó, HĐQT công ty đã có tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc phát hành thêm 12 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ sau khi phát hành sẽ tăng lên 280 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi/bổ sung khoản 1 - Điều 6 trong Điều lệ công ty cũng không được thông qua.

Năm 2019, công ty ghi nhận 631,5 tỉ đồng doanh thu, trong đó doanh thu kinh doanh nước sạch 589 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 83,2 tỉ đồng. Với kết quả đạt được, VIWACO thực hiện 104% kế hoạch doanh thu và 94% kế hoạch lợi nhuận.

Thanh Tùng