Doanh nghiệp

Cổ đông Novaland sắp nhận cổ phiếu thưởng, tỉ lệ gần 40%

11:46 | 03/03/2020

Chia sẻ

ĐHĐCĐ Novaland đã thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông nhằm tăng vốn điều lệ. Kế hoạch chi tiết được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Sau khi thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày 2/3, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) đã công bố nghị quyết ĐHĐCĐ liên quan đến việc tăng vốn.

Cụ thể, ĐHĐCĐ Novaland đã thông qua phương án tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỉ lệ thực hiện tối đa 1:0,39, tức cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được nhận tối đa 39 cp.

Trong đó, quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng. Nguồn vốn phát hành sẽ được lấy từ thặng dư vốn cổ phần. Tính đến ngày 31/12/2019, thặng dư vốn cổ phần của Novaland trên 3.860 tỉ đồng, giảm 137 tỉ đồng so với đầu năm.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn, bao gồm: Số lượng cổ phần phát hành, tỉ lệ phát hành và thời điểm phát hành.

Theo Báo cáo quản trị 2019 của Novaland, tính đến ngày 30/1/2020, Novaland có vốn điều lệ 9.559 tỉ đồng. 

Trong đó, CTCP Novagroup nắm 20,7% (198 triệu cp), CTCP Diamond Properties nắm trên 11% (106 triệu cp) và Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Bùi Xuân Huy sở hữu 3,9% (36,8 triệu cp).

Riêng gia đình Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn nắm hơn 26%. Cụ thể, ông Bùi Thành Nhơn sở hữu 20% (191,7 triệu cp), bà Cao Thị Ngọc Sương nắm 1,6% (15,4 triệu cp) và ông Bùi Cao Nhật Quân nắm 4,4% (42,4 triệu cp).

Theo báo cáo kết quả giao dịch gần nhất, trong một tháng (16/12/2019-14/1/2020), bà Cao Thị Ngọc Sương đã chi trên 2.100 tỉ đồng mua thỏa thuận 39,5 triệu cp NVL, qua đó trở thành cổ đông lớn sở hữu khoảng 5,75% vốn của Novaland.

Như vậy, riêng gia đình Chủ tịch HĐQT đã nắm hơn 30% vốn. Chưa kể, nếu đợt đăng kí mua vào 10 triệu cp NVL của ông Bùi Thành Nhơn diễn ra thành công, Chủ tịch Novaland sẽ tăng tỉ lệ sở hữu lên 21,1%, tương đương gần 201,7 triệu cp.

Novaland sẽ tăng vốn cổ phần từ vốn chủ với tỉ lệ tối đa 1:0,39 - Ảnh 1.

Cổ đông Novaland tại ngày 30/1/2020. Nguồn: Nguyên Ngọc tổng hợp.

 

Nguyên Ngọc