Chứng khoán

Cổ đông Chứng khoán HSC và Nhựa Pha Lê có thêm thời gian thu xếp tiền mua cổ phiếu phát hành

15:00 | 11/03/2019

Chia sẻ

Mới đây, Chứng khoán HSC và Nhựa Pha Lê công bố thông tin gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.

CTCP Chứng khoán TP HCM (Chứng khoán HSC, Mã: HCM) vừa công bố thông tin về quyết định của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty. Theo đó, thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền cho cổ đông hiện hữu, thời gian phát hành cổ phiếu theo chương tình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) đều được điều chỉnh.

Theo như thông tin công bố trước đó, đối với cổ đông hiện hữu, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 28/2 đến ngày 12/4, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền từ ngày 28/2 đến ngày 19/4. Đối với phát hành cổ phiếu ESOP, thời gian thực hiện từ ngày 8/4 đến ngày 19/4.

Sau khi điều chỉnh, thời gian chuyển nhượng kéo dài đến 24/4, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền gia hạn đến ngày 6/5. Tương tự, việc phát hành cổ  phiếu ESOP dự kiến thực hiện từ ngày 8/4 đến ngày 6/5.

Một công ty khác cũng điều chỉnh thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành là CTCP  Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (Mã: PLP). Theo đó, công ty thông báo điều chỉnh thời gian thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán. Cụ thể, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 26/2 đến ngày 1/4 thay vì hạn cuối là ngày 11/3 như đã công bố trước đó.

Bên cạnh đóm, thời gian đăng kí và đặt mua cổ phiếu cũng thay đổi từ 26/2 đến 18/3 thành 26/2 đến 8/4. Việc gia hạn thời gian thực hiện quyền này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông của Nhựa Pha Lê trong việc nộp tiền.

HSC: Lợi nhuận ròng 2019 của Yeah1 có thể giảm 83,3% xuống 26 tỉ đồng nếu không đạt được thỏa thuận với YouTubeHSC: Lợi nhuận ròng 2019 của Yeah1 có thể giảm 83,3% xuống 26 tỉ đồng nếu không đạt được thỏa thuận với YouTube Cổ phiếu của GTNFoods tăng 40% trong một tháng, chứng khoán HSC nâng sở hữu  Cổ phiếu của GTNFoods tăng 40% trong một tháng, chứng khoán HSC nâng sở hữu HSC: Kinh Bắc dự kiến bán toàn bộ 42 ha Khu dân cư Tràng Duệ cho một chủ đầu tư khácHSC: Kinh Bắc dự kiến bán toàn bộ 42 ha Khu dân cư Tràng Duệ cho một chủ đầu tư khác

Thu Thủy