|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Cổ đông Cao su Phước Hòa (PHR) sắp nhận cổ tức 4.000 đồng/cp

21:02 | 02/12/2022
Chia sẻ
Với 135 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cao su Phước Hoà (PHR) phải chi khoảng 540 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức.

HĐQT CTCP Cao su Phước Hòa (Mã: PHR) vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 40% (1 cổ phiếu nhận được 4.000 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng là 19/12, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/12. Về thời gian thanh toán, HĐQT giao ban Tổng giám đốc cân đối nguồn tiền để chi trả đúng quy định.

Với hơn 135 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cao su Phước Hoà phải chi khoảng 540 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 18/5/2022, công ty đã hoàn thành mục tiêu đề ra là chi trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 40% trong năm nay.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần khoảng 1.132 tỷ đồng giảm 11%, lợi nhuận sau thuế khoảng 495 tỷ đồng tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9, hàng tồn kho của công ty tăng 30 tỷ đồng so với đầu năm lên 366 tỷ đồng, chủ yếu là thành phẩm.

Cuối quý III, Cao su Phước Hoà có tổng tài sản đạt 5.988 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương với tiền, tiền gửi có kỳ hạn là 2.081 tỷ đồng, chiếm 35% tổng tài sản.

Tổng nợ vay của công ty cuối quý III khoảng 346 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 3.589 tỷ đồng bao gồm 667 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lâm Anh