Thời sự

Chuyển đổi 3 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông sang đầu tư công

21:23 | 28/07/2020

Chia sẻ

Chính phủ ban hành nghị quyết chuyển đổi 3 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam từ đầu tư BOT sang đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước gồm Dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45, Dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Dự án Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông.
Chuyển đổi 3 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông sang đầu tư công - Ảnh 1.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Phan Thiết - Dầu Giây. Nguồn: Báo Giao Thông

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 112/NQ-CP triển khai Nghị quyết số 117/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, Chính phủ quyết nghị thông qua một số đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải để triển khai các dự án thành phần bao gồm Dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45, Dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Dự án Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 được Quốc hội khóa XIV quyết nghị chuyển đổi từ đầu tư theo phương thức đối tác công tư sử dụng một phần vốn ngân sách nhà nước sang đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh 3 dự án thành phần. Bộ Giao thông vận tải cũng có nhiệm vụ rà soát, xác định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lí của tổng mức đầu tư điều chỉnh của 3 dự án thành phần chuyển đổi. 

Bên cạnh đó, Bộ còn được giao thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người quyết định đầu tư tổ chức thực hiện các dự án thành phần theo quy định. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tham mưu việc bố trí vốn để thực hiện Dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp theo để khởi công xây dựng các dự án thành phần từ tháng 9/2020, chậm nhất đến cuối năm 2022 hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ Dự án.

Lê Huy