|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Tân Việt (TVSI) sắp họp cổ đông báo cáo các biến cố và phương án ứng phó, việc bầu chủ tịch mới

06:50 | 22/10/2022
Chia sẻ
Theo kế hoạch, cuộc họp của Chứng khoán Tân Việt vào ngày 1/12 tới đây.

Ngày 8/11, Chứng khoán Tân Việt (TVSI) sẽ chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường. Cuộc họp Tân Việt có một số nội dung.

Thứ nhất, báo cáo về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Việt Cường vào ngày 7/10.

Thứ hai là báo cáo về các biến cố của công ty và các phương án ứng phó, thực hiện trong ngắn hạn và dài hạn.

Thứ ba, thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên ban kiểm soát của ông Trần Hữu Thành và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát.

Ngoài ra, đại hội sẽ bàn việc sửa đổi điều lệ của TVSI, các nội dung khác thuộc thầm quyền đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Ngày 7/10, Chứng khoán Tân Việt thông báo về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Cường làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của công ty sau khi ông Nguyễn Tiến Thành (sinh năm 1973) qua đời.

Ông Nguyễn Việt Cường được bầu thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc của Chứng khoán Tân Việt từ năm 2007. Trước đó ông Cường làm Phó Giám đốc Trung tâm tin học của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Về phần sở hữu, ông Cường đang nắm gần 1,08 triệu cổ phần tại Chứng khoán Tân Việt, tương đương 0,41% vốn. Hai lãnh đạo khác là  ông Nguyễn Tiến Thành, cựu Chủ tịch (sở hữu 3,31%), bà Bùi Thị Thanh Hiền, thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng (2,49%).

Thông tin thêm, Chứng khoán Tân Việt có 92 cổ đông, nắm giữ 263,9 triệu cổ phần. Trong đó 10 cổ đông lớn sở hữu 91,54% vốn điều lệ. 4 cổ đông tổ chức sở hữu 38,15% cổ phần công ty. Danh sách cổ đông lớn, cổ đông tổ chức không công bố trong các tài liệu.

Lợi Hoàng

Khối ngoại đẩy mạnh mua ròng hơn 400 tỷ đồng phiên VN-Index hồi phục
Giao dịch trên HOSE, khối ngoại ghi nhận giao dịch mua ròng hơn 382 tỷ đồng, tương đương khối lượng gần 18,3 triệu đơn vị cổ phiếu.