|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Rồng Việt lên kế hoạch lãi giảm 5%, dự kiến tăng vốn gấp đôi trong năm 2022

08:39 | 18/03/2022
Chia sẻ
Chứng khoán Rồng Việt đặt kế hoạch doanh thu tăng 13% lên 1.194 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế 403,2 tỷ đồng, thấp hơn 5,5% so với kết quả thực hiện năm 2021.

Theo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2022 mới công bố, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC - Mã: VDS) đặt kế hoạch doanh thu tăng 13% lên 1.194 tỷ đồng. Trong đó, các hoạt động môi giới, dịch vụ chứng khoán, ngân hàng đầu tư dự kiến tăng trưởng mạnh trong khi mảng tự doanh và hoạt động khác có thể đi lùi.

Nhận định về thị trường chứng khoán, VDSC cho rằng năm 2022 có nhiều yếu tố thuận lợi như kinh tế phục hồi, các gói hỗ trợ kích thích tăng trưởng, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết chủ lực được kỳ vọng tăng trưởng tích cực. 

Ngoài ra, mặt bằng lãi suất tiết kiệm thấp dẫn đến kỳ vọng nguồn tiền nhàn dỗi trong dân cư sẽ tiếp tục chuyển hướng sang kênh đầu tư chứng khoán.

Chứng khoán Rồng Việt lên kế hoạch lãi giảm 5%, dự kiến tăng vốn gấp đôi trong năm 2022 - Ảnh 1.

(Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022).

Tuy nhiên, VDSC lại dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh thận trọng với lợi nhuận sau thuế 403,2 tỷ đồng, giảm 5,5% so với kết quả thực hiện năm 2021.

Bên cạnh đó, công ty chứng khoán này cũng trình phương án phát hành 104,9 triệu cổ phiếu, dự kiến tăng vốn điều lệ gấp đôi lên 2.100 tỷ đồng.

Theo tờ trình, VDSC sẽ phát hành 36,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ thực hiện 100:35) và phát hành 10,5 triệu cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 10:1). Nguồn vốn thực hiện trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2021.

Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ trình cổ đông phương án chào bán 52,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 và phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cp.

Số vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động bảo lãnh phát hành, hoạt động đầu tư và hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ/ứng trước.

Về kết quả kinh doanh năm 2021, công ty báo cáo doanh thu hoạt động tăng 122% lên gần 1.007 tỷ đồng và lãi sau thuế  tăng 185% lên 428 tỷ đồng. So sánh với kế hoạch doanh thu 528 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 144 tỷ đồng đề ra ở đầu năm, VDSC đã hoàn thành 191% kế hoạch doanh thu và 128% mục tiêu lãi cả năm 2021.

Bảo Ngọc