Doanh nghiệp

Chuẩn bị triển khai dự án lớn nhất từ trước tới nay, Hóa chất Đức Giang dự kiến năm 2020 lợi nhuận sẽ tăng trưởng trở lại

15:23 | 26/03/2020

Chia sẻ

Năm 2020 sẽ là năm Hóa chất Đức Giang đẩy mạnh các dự án với qui mô lớn nhất từ trước tới nay của Tập đoàn. Sau năm 2019 lợi nhuận suy giảm, công ty dự kiến sẽ tăng trưởng nhẹ trở lại.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC), công ty lên kế hoạch đạt lợi nhuận sau thuế trong năm nay là 600 tỉ đồng, tăng gần 5% so với thực hiện năm 2019. Ghi nhận mục tiêu tăng trưởng trở lại sau khi suy giảm khoảng 35% trong năm trước. 

Cổ tức năm 2020 dự kiến không thấp hơn 10% bằng tiền mặt.

Chuẩn bị triển khai dự án lớn nhất từ trước tới nay, Hóa chất Đức Giang dự kiến năm 2020 tăng trưởng lợi nhuận trở lại - Ảnh 1.

(Nguồn: Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Hóa chất Đức Giang)

Các dự án triển khai năm nay gồm Dự án "Tổ hợp hóa chất Đức Giang – Nghi Sơn" với tổng đầu tư giai đoạn I là 2.000 tỉ đồng (dự án có thể bán hàng vào cuối năm 2021). Doanh thu, lợi nhuận dự kiến khoảng 1.533 tỉ và 191,5 tỉ đồng. 

Theo công ty, các rủi ro của dự án là cạnh tranh hàng nhập khẩu Trung Quốc và dịch bệnh virus Corona đang diễn ra.

Chuẩn bị triển khai dự án lớn nhất từ trước tới nay, Hóa chất Đức Giang dự kiến năm 2020 tăng trưởng lợi nhuận trở lại - Ảnh 2.

Tiến độ thực hiện dự án là thuê đất tháng 4-9/2020, động thổ tháng 9/2020 và hoàn thành vào tháng 6/2022 (Nguồn: Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Hóa chất Đức Giang)

Giai đoạn 2 từ 2022-2024, Tổ hợp sản xuất Xút – Nhựa PVC với vốn đầu tư 7.000 tỉ đồng. Giai đoạn 3 từ 2025-2026, Nhà máy Soda (Sodium carbonate) với tổng mức đầu tư 3.000 tỉ đồng. Chi tiết của các giai đoạn này sẽ được Hóa chất Đức Giang trình bày vào các kì ĐHCĐ kế tiếp.

Theo Hóa chất Đức Giang, đầy là dự án lớn nhất trừ trước tới nay của công ty, giúp triển khai kế hoạch phát triển trong 5,6 năm tới khi trong năm 2019, doanh thu và lợi nhuận đều suy giảm do giảm tốc độ đầu tư và chưa tìm ra hướng đi mới.

Ngoài dự án trên, công ty sẽ thực hiện "Dự án khai thác quặng Apatit - khai trường 25" với tổng mức đầu tư 210 tỉ đồng, thời gian dự kiến kéo dài 5 năm và 1 năm cải tạo môi trường. Doanh thu, lợi nhuận dự kiến đạt 900 tỉ và 300 tỉ đồng.

Năm 2020, công ty sẽ tiếp tục thực hiện việc chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE.

Minh Đăng