Thời sự

Chốt số lượng cấp tướng công an: Phong thiếu tướng cho tối đa 11 giám đốc công an tỉnh

10:52 | 20/11/2018

Chia sẻ

Luật Công an nhân dân (sửa đổi) vừa được thông qua nêu rõ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I và là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông sẽ có hàm Thiếu tướng. Số lượng này không quá 11 người.

Với 416/464 đại biểu Quốc hội tán thành (chiếm khoảng 85,77%), Luật Công an nhân dân (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sáng nay (20/11).

Luật Công an nhân dân (sửa đổi) có 7 chương với 46 điều, quy định về nguyên tắc tổ chức, hoạt động; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ, chính sách đối với công an nhân dân (CAND); trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

chot so luong cap tuong cong an phong thieu tuong cho toi da 11 giam doc cong an tinh
Chốt số lượng cấp tướng trong lực lượng công an: Đại, thượng tướng không quá 6 người, trung tướng không quá 35 người.

Về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND (Điều 25), Luật nêu rõ, cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan được quy định như sau: Đại tướng: Bộ trưởng Bộ Công an. Thượng tướng: Thứ trưởng Bộ Công an, số lượng không quá 6.

Trung tướng số lượng không quá 35, bao gồm Cục trưởng, Tư lệnh và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và một số chức vụ khác, gồm cả Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Giám đốc Công an TP HCM.

Thiếu tướng số lượng không quá 157, trong đó bao gồm Cục trưởng của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và chức vụ, chức danh tương đương.

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I và là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông cũng sẽ có hàm Thiếu tướng. Luật quy định số lượng này không quá 11 người.

Về thủ tục phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm trong CAND, Luật quy định Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng. Việc phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng đối với sĩ quan CAND biệt phái theo đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi được cử đến biệt phái và Bộ trưởng Bộ Công an. Thủ tục phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm sĩ quan cấp tá, cấp úy và hạ sĩ quan, chiến sĩ do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019. Các quy định về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng có hiệu lực thi hành từ ngày 11/1/ 2019.

Luật Công an nhân dân số 73/2014/QH13 ngày 27/11/2014 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Xem thêm

Khánh Hà