|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cho từ chức CEO và thành viên HĐTV Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán (VSDC)

09:21 | 21/02/2024
Chia sẻ
Hội đồng thành viên của VSDC hiện còn 1 người là ông Nguyễn Sơn, Phụ trách Hội đồng thành viên.

Bộ Tài chính vừa có quyết định số 270/QĐ-BTC và 269/QĐ-BTC về việc cho từ chức người quản lý doanh nghiệp đối với ông Dương Văn Thanh - Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc và ông Phạm Trung Minh - Thành viên Hội đồng thành viên của VSDC.

Ông Thanh và ông Minh từ chức kể từ ngày 20/2 vì lý do cá nhân.

Ông Dương Văn Thanh được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD - tháng 8/2023 chuyển đổi thành VSDC) từ tháng 12/2012.

Ông Phạm Trung Minh được bổ nhiệm thành viên hội đồng thành viên từ năm 2018. Trước đó, ông Minh đảm nhiệm Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Như vậy, hội đồng thành viên VSDC hiện còn 1 người là ông Nguyễn Sơn, Phụ trách Hội đồng thành viên.

 Hội đồng thành viên của VSDC. (Nguồn: VSDC).

Xuân Nghĩa