|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam

08:15 | 11/11/2023
Chia sẻ
Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết, căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 52 Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, cơ quan quản lý cạnh tranh thông báo về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam.

Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam. (Ảnh minh hoạ).

Theo đó, Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính tại số 150 Cống Lỡ, phường 15, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0862928166. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312936700 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/9/2014, lần thay đổi gần nhất ngày 22/6/2016.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp là ông Huỳnh Tấn Đạt. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 054/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia) cấp lần đầu ngày 1/9/2015, sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 23/9/2016.

Doanh nghiệp này đã chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo Quyết định số 242/QĐ-QLCT do Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) ban hành ngày 23/9/2016 nên đề nghị giải tỏa số tiền ký quỹ.

Theo Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia, trong thời hạn 30 ngày, người tham gia bán hàng đa cấp và các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo tới Bộ Công Thương về việc doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa hoàn thành các trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

Trường hợp không có thông báo nào của người tham gia bán hàng đa cấp hoặc các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp gửi tới Bộ Công Thương trong thời hạn nêu trên, Bộ Công Thương ban hành văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp rút tiền ký quỹ.

Trước đó, tháng 10/2016, Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) đã có quyết định xử phạt 350 triệu đồng đối với Công ty TNHH Absonutrix Việt Nam do có nhiều vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Tuy nhiên, công ty này đã thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý. Ngoài ra, công ty yêu cầu người muốn tham gia bán hàng đa cấp phải mua một số lượng hàng hóa để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp. Cục Quản lý Cạnh tranh đã áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của công ty này.

Uyên Hương