|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

CEO Tập đoàn SSG được đề cử vào HĐQT của IDICO

11:58 | 18/04/2022
Chia sẻ
Bà Nguyễn Thị Như Mai, Tổng giám đốc Tập đoàn SSG, được đề cử làm thành viên HĐQT của IDICO.

Tổng Công ty IDICO – CTCP (Mã: IDC) vừa công bố danh sách ứng viên do cổ đông đề cử tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS). 

Trong đó, nhóm cổ đông nắm giữ 33,27% vốn đề cử bà Nguyễn Thị Như Mai, sinh năm 1969, hiện đang là Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn SSG, làm thành viên HĐQT. Hiện CTCP Tập đoàn SSG sở hữu 22,5% vốn tại IDICO.  

Bên cạnh đó, cổ đông tổ chức nhắm giữ 11,93% vốn cũng đề cử ông Võ Tấn Dũng, sinh năm 1978, hiện là Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án thuộc IDICO, làm thành viên BKS. 

Trước đó, IDICO cũng công bố đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Chủ tịch HĐQT Lê Bá Thọ sau hơn một năm đảm nhận vị trí này. Ông cho biết lý do từ nhiệm ví trí trên là bận công việc cá nhân không sắp xếp được thời gian để tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này. Từ ngày 15/4, công ty cũng tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của ông Nguyễn Văn Chung.

Trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, doanh nghiệp đã trình ĐHĐCĐ việc miễn nhiệm đối với thành viên BKS là bà Trần Thanh Linh do bà không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS.

Về IDICO, công ty đề ra kế hoạch năm 2022 cho công ty mẹ đạt tổng doanh thu là 3.347 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.333 tỷ đồng, tương ứng tăng 198,7% và 83,2% so với năm 2021. Mức cổ tức năm 2022 dự kiến là 40%. 

Năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất của IDICO đạt 4.324 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 576,2 tỷ đồng, tương ứng giảm 18,9% và giảm 42% so với năm 2020. 

T.Đan