Nhà đất
[ Live ]

[Cập nhật] Toàn cảnh KQKD nhóm doanh nghiệp bất động sản

13:46 | 31/07/2020

Chia sẻ

Nhìn chung, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản vẫn ổn định trong 6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp lãi lớn hoặc nhờ chuyển nhượng vốn hoặc có dự án đủ điều kiện ghi nhận doanh thu.

Cá biệt, một số doanh nghiệp dù lợi nhuận chưa khởi sắc nhưng các chỉ số tài chính khác có sự cải thiện rõ rệt. Một số ít các doanh nghiệp giảm lãi mạnh hoặc lỗ do COVID-19 thêm cú đấm bồi vào sức khỏe tài chính vốn đang yếu ớt.

Nguyên Ngọc