Hàng hóa

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 7/2020 ước tính thặng dư 1 tỉ USD

15:26 | 05/08/2020

Chia sẻ

Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7 ước đạt 23 tỉ USD, tăng gần 2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 22 tỉ USD, tăng 6,2%.

Số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan cho biết trong tháng 7/2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 45 tỉ USD, tăng 4% so với tháng trước.

Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 23 tỉ USD, tăng gần 2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 22 tỉ USD, tăng 6,2%. So với cùng kì năm 2019, trị giá xuất khẩu của cả nước tăng 0,3% và trị giá nhập khẩu giảm gần 3%.

Với diễn biến trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2020 ước tính thặng dư 1 tỉ USD.

Về mặt hàng, theo Tổng cục Hải quan, giá trị xuất khẩu dầu thô trong tháng 7/2020 ước tính là 300.000 tấn, giảm 24,1% và trị giá là 93 triệu USD giảm hơn 23% so với tháng 6/2020.

7 tháng đầu năm 2020, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính đạt gần 2,8 triệu tấn và trị giá là 900 triệu USD. So với cùng kì năm 2019, lượng dầu thô xuất khẩu ước tính trong 7 tháng này tăng 18,7% về lượng nhưng trị giá ước tính giảm 26,5%.

Quặng các loại xuất khẩu trong tháng 7/2020 ước tính là 400.000 tấn, tăng gần 24% và trị giá là 24 triệu USD giảm hơn 29% so với tháng trước.

Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2020, lượng quặng xuất khẩu hơn 1,8 triệu tấn, trị giá là 131 triệu USD; so với cùng kì năm 2019 ước tính giảm 3,6% về lượng và trị giá ước tính giảm 5%.

Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2020 ước đạt 285,1 tỉ USD, giảm 1,3% so với cùng kì năm 2019. Trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 145,78 tỉ USD, tăng 0,2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 139,32 tỉ USD, giảm gần 3% so với 7 tháng đầu năm 2019.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2020 ước tính thặng dư 6,46 tỉ USD.

Như Huỳnh