Tài chính

Các ngân hàng gia tăng vay mượn USD lẫn nhau

18:19 | 19/02/2020

Chia sẻ

Trong tuần qua, doanh số giao dịch bằng USD qui đổi ra VND đạt bình quân 28.926 tỉ đồng/ngày, tăng 1.173 tỉ đồng so với tuần trước đó.
Các ngân hàng gia tăng vay mượn USD lẫn nhau - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Báo Đầu tư)

Theo số liệu công bố của Ngân hàng Nhà nước, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân bằng VND hàng trong tuần qua (10/2 – 14/2) đạt xấp xỉ 299.347 tỉ đồng; tương ứng với mức bình quân 64.371 tỉ đồng/ngày, giảm 4.502 tỉ đồng so với tuần 3/2– 7/2.

Doanh số giao dịch bằng USD qui đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 150.492 tỉ đồng; tương ứng với mức bình quân 28.926 tỉ đồng/ngày, tăng 1.173 tỉ đồng so với tuần trước đó.

Theo kì hạn, các giao dịch bằng VND chủ yếu tập trung vào kì hạn qua đêm (71% tổng doanh số giao dịch) và kì hạn 1 tuần (18% tổng doanh số giao dịch). Đối với giao dịch USD, các kì hạn có doanh số lớn nhất là kì hạn qua đêm và 1 tuần với tỉ trọng lần lượt là 67% và 24%.

Về lãi suất, so với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần giảm ở các kì hạn đối với các giao dịch bằng VND, các kì hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giảm lần lượt là 0,6%/năm, 0,22%/năm và 0,5 xuống mức 2,17%/năm, 2,4%/năm và 3,01%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần dao động nhẹ so với mức lãi suất tuần trước ở hầu hết các kì hạn. Cụ thể, lãi suất bình quân kì hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng lần lượt là 1,63%/năm, 1,67%/năm và 1,87%/năm.

Số liệu của NHNN cũng cho biết lãi suất huy động VND trên thị trường phổ biến hiện dao động ở mức 0,2-0,8%/năm đối với tiền gửi không kì hạn và có kì hạn dưới 1 tháng; 4,3-5,0%/năm đối với tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3-7%/năm đối với tiền gửi có kì hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kì hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,6-7,5%/năm. 

Lãi suất huy động USD tiếp tục duy trì ở mức 0% đối với mọi khoản tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Lãi suất cho vay cũng duy trì ổn định với phổ biến 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn bằng tiền đồng. Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3,0-6,0%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3,0-4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5-6,0%/năm.

Trước đó, một số ngân hàng đã thông báo giảm lãi suất cho vay đối với các nhóm đối tượng khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch covid-19 với mức giảm lãi suất dao động từ 0,5%/năm cho đến 3%/năm.

Ngoài giảm lãi suất, các ngân hàng còn tiến hành rà soát để cơ cấu lại nợ, giãn nợ cho khách hàng cũng như đưa ra các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Quốc Thụy