|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Các công ty con của Tập đoàn Bảo Việt làm ăn ra sao trong nửa đầu năm 2021?

16:33 | 30/08/2021
Chia sẻ
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt đạt 24.701 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu của Bảo Việt Nhân thọ chiếm đến 74,6%.

Trong 6 tháng đầu năm, các công ty con trong tập đoàn ghi nhận kết quả kinh doanh tương đối khả quan, đặc biệt là về mảng bảo hiểm nhân thọ.

Cụ thể, tổng doanh thu luỹ kế 6 tháng của Bảo Việt Nhân thọ đạt 18.424 tỷ đồng, tăng trưởng 8,2% so với cùng kỳ 2020, chiếm đến 74,6% tổng doanh thu hợp nhất. Trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 14.705 tỷ đồng, tăng trưởng 14,9%.

Trong bảng bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt ghi nhận doanh thu đạt 5.346 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 4.527 tỷ đồng. Doanh nghiệp tiếp tục dẫn đầu thị phần về mảng phi nhân thọ trên thị trường.

Bên cạnh lĩnh vực bảo hiểm, các công ty con của tập hoạt động trong lĩnh vực khác cũng ghi nhận kết quả tích cực. Chẳng hạn, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) ghi nhận tổng doanh thu luỹ kế 6 tháng đầu năm đạt 563 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần tổng doanh thu cùng kỳ năm 2020.

Trong nửa đầu năm 2021, tổng doanh thu của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (Bao Viet Fund) cũng ghi nhận tăng trưởng 3,3% so với cùng kỳ, đạt 58,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 25,5 tỷ đồng. Tổng tài sản quản lý đạt 87.597 tỷ đồng. 

Tính đến 30/6/2021, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED) ghi nhận mức tăng trưởng NAV/CCQ là 35,5% so với thời điểm cuối năm trước 2020. Các quỹ BVPF và BVBF cũng lần lượt đạt mức tăng trưởng là 20,5% và 2,4%. 

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt đạt 24.701 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành 50,4% kế hoạch năm.

Trong đó, tổng doanh thu công ty mẹ đạt 743 tỷ đồng, tăng trưởng 3,1%. Lợi nhuận sau thuế đạt 516 tỷ đồng, tăng trưởng 9,8% so với cùng kỳ.

Tính đến 30/6/2021, tổng tài sản công ty mẹ đạt hơn 19.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 18.700 tỷ đồng.

Trong quý IV, Bảo Việt dự kiến dành gần 670 tỷ đồng chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2020, nâng tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông BVH từ khi cổ phần hóa (năm 2007) đến năm 2021 lên tới gần 9.500 tỷ đồng tiền mặt.

Phương Nga

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 29/9: Giằng co quanh ngưỡng 1.150 để tìm điểm cân bằng
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 29/9: Theo dự báo của công ty chứng khoán, trong những phiên giao dịch tới, thị trường có thể sẽ tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 1.150 để tìm điểm cân bằng sau đợt điều chỉnh và hướng tới kiểm định trở lại ngưỡng 1.165.