|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

BVBank được phép tăng vốn thêm gần 1.400 tỷ đồng

10:02 | 10/07/2024
Chia sẻ
NHNN đã có công văn cho phép BVBank được tăng vốn theo ba cấu phần, bao gồm tăng vốn tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP.

(Ảnh: BVBank).

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - Mã: BVB) tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 1.391 tỷ đồng thông qua ba hình thức.

Cụ thể, ngân hàng được cho phép phát hành thêm 50,2 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ sẽ được tăng thêm tối đa 502 tỷ đồng. Đây là phương án tăng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua nhưng chưa triển khai trong năm ngoái. Kế hoạch này được ĐHĐCĐ 2024 quyết định tiếp tục triển khai trong năm nay. 

Ngoài ra, NHNN cũng thông qua phương án là phát hành gần 69 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 8:1 (cổ đông sở hữu 8 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới), giá trị phát hành tương ứng theo mệnh giá gần 690 tỷ đồng. 

Đồng thời, BVBank sẽ phát hành 20 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP), giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền dự kiến huy động khoảng 200 tỷ đồng, số cổ phiếu mới bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Sau khi hoàn tất những phương án phát hành trên, vốn điều lệ của BVBank sẽ tăng từ 5.017 tỷ đồng lên 6.408 tỷ đồng. Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024, ngân hàng dự kiến sẽ hoàn thành những phương án tăng vốn trên trong năm 2024 và nửa đầu 2025. 

Ngoài kế hoạch tăng vốn, BVBank cũng đang đặt mục tiêu sẽ chuyển sàn từ UPCoM lên HOSE.  Tuy nhiên, do bối cảnh thị trường không thuận lợi nên BVBank vẫn chưa thực hiện việc chuyển sàn. Tại đại hội năm 2024, cổ đông ngân hàng một lần nữa thông qua kế hoạch tiếp tục thực hiện chuyển sàn, thời gian cụ thể do HĐQT quyết định.  

Minh Quang