Chứng khoán

Bộ Tài chính đã trình Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi lên Chính phủ

17:54 | 08/03/2019

Chia sẻ

Dự án Luật Chứng khoán sửa đổi dự kiến thảo luận tại kì họp thứ 7 – khóa XIV tổ chức vào tháng 5 năm nay.

Theo báo cáo về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 2 được Bộ Tài chính công bố mới đây, cơ quan này đã trình 3 đề án lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gồm Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi), Nghị định của Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul, Quyết định thay thế Quyết định số 15 năm 2017 về ban hành Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập.

Theo báo cáo này, trong hai tháng đầu năm 2019, chưa có doanh nghiệp thực hiện thoái vốn; trong khi đó, theo Quyết định số 1232 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, số lượng doanh nghiệp thoái vốn là 62 đơn vị.

Ngày 28/2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án "Cơ cấu thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025". Theo đề án này, giải pháp cơ cấu lại thị trường chứng khoán đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ sở pháp lý. Cụ thể, trong năm 2019, trình Quốc hội thông qua Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung theo hướng đa dạng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ, hàng hóa và các doanh nghiệp niêm yết; thu hút nhà đầu tư nước ngoài; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trong tháng 11/2018, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội thảo, nhiều góp ý đã được đưa ra về nhiều vấn đề khác nhau như tiêu chí nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, quy định chào bán riêng lẻ, quy định cổ phần hóa…

Hoàng Linh