|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bộ Giao thông Vận tải điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư 21 dự án lớn

01:00 | 03/12/2022
Chia sẻ
Tổng cộng có 21 dự án do Bộ Giao thông Vận tải thực hiện nhiệm chủ đầu tư được chuyển giao cho các Ban quản lý dự án trực thuộc.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1582/QĐ – BGTVT về việc điều chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông Vận tải quản lý.

Tổng cộng có 21 dự án do Bộ Giao thông Vận tải thực hiện nhiệm chủ đầu tư được chuyển giao cho các ban quản lý dự án trực thuộc chuyên ngành. Đây là các ban quản lý dự án đang được Bộ Giao thông Vận tải giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư hoặc ủy quyền thực hiện một phần nhiệm vụ chủ đầu tư.

Cụ thể, nhiệm vụ chủ đầu tư 16 dự án đường bộ; trong đó có các dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2017 – 2020 sử dụng vốn đầu tư công được chuyển cho các Ban quản lý dự án: 2, 6, 7, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận; nhiệm vụ chủ đầu tư 2 dự án đường sắt được điều chuyển cho Ban quản lý dự án đường sắt; nhiệm vụ chủ đầu tư 2 dự án đường thủy nội địa được điều chuyển cho Ban quản lý các dự án đường thủy; nhiệm vụ chủ đầu tư 1 dự án hàng hải được điều chuyển cho Ban quản lý dự án hàng hải.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ đầu tư theo đúng quy định pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật trong quá triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Các ban quản lý dự án phải tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; tiếp nhận hồ sơ và các tài liệu liên quan (nếu có) theo quy định; phối hợp trong quá trình triển khai nhiệm vụ bảo đảm tính thống nhất, liên tục, không ảnh hưởng tới chất lượng, tiến độ các dự án.

Quang Toàn

'2023 là năm mang tính sống còn của doanh nghiệp bất động sản'
Thị trường bất động sản vừa đi qua một năm có nhiều biến động, thách thức và những khó khăn dự báo sẽ chưa dừng lại. Theo ông Lê Hoàng Châu, năm 2023 là năm bản lề, mang tính sống còn của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.