|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bộ Công Thương tiếp tục áp dụng biện pháp CBPG đối với một số mặt hàng thép từ Hàn Quốc và Trung Quốc

20:27 | 05/05/2022
Chia sẻ
Bộ Công Thương cho biết giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Hàn Quốc và Trung Quốc

Bộ Công Thương cho biết giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Hàn Quốc và Trung Quốc do các bên liên quan không đề nghị rà soát định kỳ.

Trong thời hạn 60 ngày trước khi kết thúc 1 năm kể từ ngày có quyết định này.

Trước đó, ngày 20/4/2021, Bộ Công Thương đã thông báo về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim, được cán phẳng, được sơn có xuất xứ từ Hàn Quốc và Trung Quốc (mã vụ việc AR01.AD04).

Các sản phẩm thép bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá được phân loại theo mã HS 7210.70.11, 7210.70.19, 7210.70.91, 7210.70.99, 7212.40.11, 7212.40.12, 7212.40.19, 7212.40.91, 7212.40.92, 7212.40.99, 7225.99.90, 7226.99.19, 7226.99.99.

Hoàng Anh