|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Bình Thuận xem xét thu hồi hơn 1.500 ha đất làm 50 dự án trong năm sau

05:43 | 16/11/2022
Chia sẻ
Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, địa phương đang xem xét thu hồi hơn 1.500 ha đất làm 50 dự án trong năm 2023.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận đã báo cáo Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và Danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện trong năm 2023.

Trên cơ sở nội dung đề xuất của cấp huyện và kết quả tổng hợp, đối với danh mục chuyển mục đích sử dụng đất sau ba năm chưa thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất hủy bỏ đối với 6 dự án do không có khả năng thực hiện.

Bên cạnh đó, Sở cho phép chuyển tiếp thực hiện đối với 36 dự án để tiếp tục thực hiện các thủ tục về đất đai vì các dự án này Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện đã kiểm kê hiện trạng, thông báo thu hồi đất, đã bố trí được kinh phí thực hiện.

Đối với danh mục các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất sau ba năm chưa thực hiện, Sở đề xuất hủy bỏ 12 dự án do không có vốn, không có khả năng thực hiện và cho phép chuyển tiếp thực hiện 99 dự án.

Về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện năm 2023, Sở kiến nghị UBND tỉnh thống nhất danh mục có 17 dự án chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó có 12 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 22,88 ha và 5 dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ với diện tích 15,27 ha để thực hiện năm 2023.

Riêng danh mục các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện năm 2023, Sở đề nghị UBND tỉnh thống nhất danh mục có 50 dự án với diện tích 1.519 ha thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao phối hợp với các sở ngành liên quan sớm hoàn chỉnh báo cáo trình UBND tỉnh.

Ngọc Anh

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 29/9: Giằng co quanh ngưỡng 1.150 để tìm điểm cân bằng
Nhận định thị trường chứng khoán ngày 29/9: Theo dự báo của công ty chứng khoán, trong những phiên giao dịch tới, thị trường có thể sẽ tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 1.150 để tìm điểm cân bằng sau đợt điều chỉnh và hướng tới kiểm định trở lại ngưỡng 1.165.