|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Bình Thuận họp gỡ vướng các dự án nhà ở thương mại

19:59 | 29/11/2023
Chia sẻ
Trong số các dự án nhà ở thương mại đã được chấp thuận đầu tư và còn hiệu lực, tỉnh Bình Thuận còn 10 dự án chưa triển khai xây dựng do vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện một số thủ tục liên quan đến công tác xác định tính pháp lý về nguồn gốc đất và bồi thường, giải phóng mặt bằng...

Theo Cổng thông tin tỉnh Bình Thuận, UBND tỉnh vừa triển khai cuộc họp chuyên đề bất động sản tháo nhằm nghe báo cáo tồn tồn tại, vướng mắc đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư, nhà ở thương mại đã được chấp thuận đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 35 dự án khu dân cư, khu đô thị, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội còn hiệu lực hoạt động. Trong đó, có 15 dự án đã xây dựng hoàn thành và đưa vào hoạt động kinh doanh; 10 dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 hoặc các hạng mục công trình chính, đang bổ sung hoàn thiện các công trình phụ trợ để nghiệm thu hoàn thành; một số dự án đang triển khai xây dựng.

Tỉnh còn 10 dự án chưa triển khai xây dựng do vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện một số thủ tục liên quan đến công tác xác định tính pháp lý về nguồn gốc đất và bồi thường, giải phóng mặt bằng, kiểm kê, thu hồi đất, quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 của dự án.... UBND tỉnh đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số nội dung liên quan và tiến độ thực hiện dự án trong nhóm này.

Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, việc thu hút, thẩm định và hỗ trợ đầu tư dự án khu dân cư, khu đô thị, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội còn một số hạn chế như: Quy định pháp luật về lĩnh vực này còn bất cập, chưa đồng bộ, thống nhất; công tác lập quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng còn chậm; chưa tạo được mặt bằng, quỹ đất sạch để thu hút dự án đầu tư...

Một số nhà đầu tư thiếu năng lực tài chính, kinh nghiệm và nợ tiền sử dụng đất trong quá trình thực hiện dự án. Phần lớn dự án được quyết định chủ trương đầu tư đều chậm tiến độ thực hiện, triển khai cầm chừng gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến đại biểu dự họp để bổ sung hoàn chỉnh báo cáo, trong đó thể hiện rõ từng dự án cụ thể, những khó khăn, vướng mắc.

Đối với 10 dự án cơ bản đã hoàn thành giai đoạn 1 hoặc các hạng mục công trình chính cần rà soát, tháo gỡ khó khăn, chỗ nào khó, vướng thì phải tập trung giải quyết để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Với 10 dự án chưa triển khai xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát từng dự án để đề xuất hướng xử lý cụ thể từng trường hợp, trường hợp có tổ chức đấu thầu lại thì phải đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định pháp luật.

Ngọc Anh