Hàng hóa

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Hong Kong (Trung Quốc) sẽ có hiệu lực từ ngày 20/2/2020

13:56 | 10/01/2020

Chia sẻ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 07/2020/NĐ-CP biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hong Kong, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2022 (thuế suất AHKFTA).

Nghị định này qui định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hong Kong, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2022 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định AHKFTA.

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất AHKFTA phải đáp ứng đủ điều kiện như thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này; được nhập khẩu từ các nước là thành viên của Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hong Kong, Trung Quốc.

Ngoài ra, hàng hóa phải được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu theo qui định của Hiệp định AHKFTA và qui định của Bộ Công Thương; đáp ứng các qui định về xuất xứ hàng hóa và có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AHK theo qui định của Hiệp định AHKFTA và qui định của Bộ Công Thương.

Ban hành kèm theo Nghị định có Báo cáo đánh giá tác động của Nghị định ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện cam kết của Việt Nam trong Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hong Kong.

Hiệp định AHKFTA sẽ góp phần giảm thiểu các rào cản, khuyến khích thương mại và đầu tư, do đó, sẽ giúp đa số các nước ASEAN (trừ Lào) tăng GDP.

Hiện, xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Hong Kong chưa cao, chủ yếu là hàng thủy sản, một số loại rau quả và gạo. Dự kiến, việc thực thi trong khuôn khổ AHKFTA sẽ thúc đẩy hơn nữa xuất khẩu nông, thủy sản và thực phẩm chế biến từ Việt Nam sang thị trường Hong Kong trong thời gian tới. 

Về nhập khẩu, việc giảm thuế theo Hiệp định AHKFTA góp phần đa dạng hóa nguồn hàng nhập khẩu. Hiệp định AHKFTA cũng giúp tăng cường cơ hội thu hút đầu tư từ Hong Kong vào Việt Nam cũng như cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế cho hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/2/2020. 

Đối với các tờ khai hải quan của mặt hàng nhập khẩu đăng kí từ ngày 11/6/2019 đến trước ngày 20/2/2020, nếu đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt qui định tại Nghị định này và nếu đã nộp thuế theo mức thuế cao hơn thì được cơ quan hải quan xử lí tiền nộp thừa theo qui định của pháp luật về quản lí thuế.

Chi tiết Nghị định số 07/2020/NĐ-CP: 

Như Huỳnh