Tài chính

Bảo hiểm BIDV bầu mới thành viên thay thế cựu Chủ tịch Trần Lục Lang, dời trụ sở trong năm 2019

16:55 | 10/04/2019

Chia sẻ

Năm 2019, BIC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 223 tỉ đồng, tăng 10,3% so với năm 2018. Đồng thời sẽ bầu mới 3 thành viên HĐQT trong nhiệm kì 2019 - 2024.
Bảo hiểm BIDV bầu mới thành viên thay thế cựu Chủ tịch Trần Lục Lang, dời trụ sở trong năm 2019 - Ảnh 1.

Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (Ảnh: BIC)

Bầu mới ba thành viên HĐQT nhiệm kì 2019 - 2024

Theo tài liệu Đại hội cổ đông (dự kiến tổ chức vào ngày 19/4), Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) sẽ xin ý kiến biểu quyết các cổ đông về việc miễn nhiệm đối với ông Trần Lục Lang và bầu bổ sung một thành viên mới thay thế. 

Trước đó, cổ đông sáng lập BIC là BIDV đã văn bản thôi cử ông Trần Lục Lang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT BIC và thôi làm người đại diện góp vốn của BIDV từ ngày 29/11/2018.

Cùng với đó, BIC sẽ xin ý kiến thông qua phương án cơ cấu HĐQT gồm 8 người (trong đó có hai thành viên độc lập), đồng thời bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập nhiệm kì 2019 - 2024.

Mặt khác, thành viên HĐQT độc lập hiện tại của BIC là bà Đặng Thị Hồng Phương đã tham gia HĐQT từ năm 2013, đến tháng 11/2018 bà đã có 5 năm liên tục đảm nhiệm vị trí này do đó bà đã không còn đủ điều kiện để đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT độc lập. Để đảm bảo đúng qui định của pháp luật, đại hội sẽ trình xem xét việc miễn nhiệm với bà Phương và bầu bổ sung một thành viên độc lập thay thế nhiệm kì 2019 - 2024.

Tổng Công ty đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2018 là 7%. Số lợi nhuận chưa phân phối còn lại sẽ được dùng để dự phòng tài chính cho các trường hợp bất khả kháng của BIC.

Bảo hiểm BIDV bầu mới thành viên thay thế cựu Chủ tịch Trần Lục Lang, dời trụ sở trong năm 2019 - Ảnh 2.

Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ BIC.

BIC đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 223 tỉ đồng, dời trụ sở trong năm

Trong năm 2019, BIC đặt mục tiêu tổng doanh thu phát sinh phí bảo hiểm đạt 2.220 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 223 tỉ đồng, tăng 10,3% so với năm 2018.

BIC cho biết sẽ tăng cường hợp tác với BIDV và Co-op Bank để tiếp cận tối đa nguồn khách hàng vay vốn của các tổ chức này, đẩy mạnh hoạt động bán chéo sản phẩm qua hệ thống ngân hàng, tăng doanh thu từ Bancas.

Cũng trong năm, BIC cần tìm địa điểm mới để làm Trụ sở chính thay trụ sở hiện tại do BIDV có nhu cầu sử dụng lại khu vực này.

Theo báo cáo tài chính năm 2018, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 1.308 tỉ đồng, tăng gần 15% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 144 tỉ đồng, xấp xỉ con số của năm 2017 (143 tỉ đồng), hoàn thành kế hoạch đặt ra trước.

Trúc Minh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

CHỌN