|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Bảo hiểm Agribank dự chia cổ tức 20%, đặt mục tiêu thận trong trong năm 2024

07:25 | 07/06/2024
Chia sẻ
ABIC sẽ trình ĐHĐCĐ kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ 20% (nhiều khả năng là bằng tiền mặt). Công ty dự kiến lợi nhuận năm 2024 ở mức 320 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kết quả 2023.

CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC - Mã: ABI) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội sẽ được tổ chức vào chiều ngày 27/6 tại Hội trường tầng 3, Tòa nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

ĐHĐCĐ thường niên năm nay sẽ thảo luận các vấn đề như kết quả hoạt động năm 2023, mục tiêu 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận, trả cổ tức tiền mặt và một số nội dung khác. ABIC hiện là công ty con của Agribank. Tính đến cuối năm 2023, ngân hàng này đang xử lý 52,08% vốn của ABIC. 

Cổ tức tiền mặt ít nhất 10%

Sau khi trích các quỹ bắt buộc, lợi nhuận còn lại chưa phân phối của ABIC tính đến cuối năm 2023 là 265,9 tỷ đồng. Dựa trên Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, HĐQT ABCI đã trình kế hoạch chia cổ tức theo tỷ lệ 20%, gồm hai cấu phần. 

Trong đó, ABIC sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt lần 1 với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Tổng số tiền để chia cổ tức là 71 tỷ đồng. Phần cổ tức còn lại, dự kiến cũng là 10%, sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ tiếp tục chi trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội thường niên năm 2024. 

Nhiều khả năng phần cổ tức này cũng sẽ là tiền mặt do ABIC cũng đang có kế hoạch bán cổ phiếu quỹ. Việc bán cổ phiếu quỹ và thực hiện tăng vốn điều lệ song song là không thể do hai hoạt động này làm thay đổi lượng cổ phiếu đang lưu hành, ảnh hưởng tới hồ sơ gửi lên các cơ quan chức năng.

Kế hoạch chia cổ tức năm 2024 của ABIC. (Ảnh: ABIC).

Sau khi phân phối, lợi nhuận còn lại của ABIC vẫn còn gần 195 tỷ đồng. Theo giải  trình, việc giữ lại lợi nhuận chưa phân phối nhằm tăng năng lực tài chính của ABIC, nâng phần phí bảo hiểm giữ lại với những dịch vụ kinh doanh bảo hiểm có kết quả tốt. Ngoài ra, công ty cũng muốn đảm bảo an toàn tài chính cho những năm sau khi có rủi ro bất thường xảy ra. 

Năm ngoái, ABIC đã chi ra hơn 259,7 tỷ đồng để trả cổ tức, trong đó cổ tức tiền mặt là 10%, còn cổ tức bằng cổ phiếu lên tới 41,34%.

Thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ

Tại kỳ họp lần này, ABIC cũng sẽ trình kế hoạch bán cổ phiếu quỹ lên ĐHĐCĐ. Sau khi hoàn tất việc tăng vốn lên 724 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức vào đầu năm nay, HĐQT ABIC đã có nghị quyết triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ vào ngày 13/5/2024.

Theo đó, ABIC dự kiến sẽ bán ra gần 1,2 triệu cổ phiếu quỹ với giá không thấp hơn 12.000 đồng/cp. Chốt phiên 6/6, cổ phiếu ABIC đang được giao dịch ở mức thị giá là 26.500 đồng/cp.  CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco) sẽ là đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho ABIC. 

Mục tiêu lợi nhuận khiêm tốn

Năm 2024, ABIC đặt mục tiêu doanh thu kinh doanh bảo hiểm đạt 2.634 tỷ đồng, tăng 18% so với kết quả thực hiện năm 2023, doanh thu tài chính 148 tỷ đồng, giảm 14,3% . 

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tối thiểu 15%, trong khi ROE của năm 2023 lên tới 16,8%. ABIC đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng, tăng 5,8%. Dự kiến mức cổ tức tối thiểu cho năm 2024 sẽ là 14%. 

ABIC đặt ra mục tiêu lợi nhuận khá thận trọng trong năm 2024. (Ảnh: ABIC).

Để thực hiện mục tiêu trên, ABIC sẽ khai thác tiềm năng Agribank (phối hợp với ngân hàng bán chéo bảo hiểm, đẩy mạnh bảo hiểm bảo an tín dụng …), phát triển kênh phân phối sản phẩm (hợp tác với Agribank, phát triển sản phẩm mới), tổ chức bộ máy nhân sự, xây dựng các ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh truyền thông, kiểm soát rủi ro và rà soát quy chế, quy trình.

Ngoài những nội dung trên, ABIC dự kiến sẽ có tờ trình yêu cầu giữ nguyên số Thành viên HĐQT là 4 người trong năm 2024 và sẽ bầu bổ sung thành viên vào HĐQT khi có điều kiện phù hợp, phê duyệt ngân sách và một số nội dung khác. 

Minh Quang

Nhiều doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt vào tuần tới, cao nhất 20%
Trong tuần từ 22/7 đến 26/7, thị trường chứng khoán có 25 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức. Cấp nước Long Khánh là đơn vị trả cổ tức tiền mặt cao nhất với tỷ lệ 20%.