|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Bamboo Capital lãi hàng trăm tỷ từ đầu tư tài chính, nợ vay trái phiếu gấp 3,5 lần đầu năm

17:54 | 28/10/2021
Chia sẻ
Trong ba quý đầu năm, Bamboo Capital liên tục huy động vốn từ trái phiếu, dư nợ vay của doanh nghiệp vượt 12.900 tỷ đồng tính đến hết tháng 9.

Biên lãi gộp tăng từ 29% lên 46%

BCTC hợp nhất quý III/2021 của CTCP Bamboo Capital (Mã: BCG) cho thấy, doanh thu thuần trong quý giảm 41,5% về 457 tỷ đồng. Biên lãi gộp của doanh nghiệp có sự cải thiện từ 29% ở cùng kỳ lên 46%.

Trong quý, Bamboo Capital ghi nhận nguồn thu đột biến từ hoạt động tài chính với hơn 596 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ hơn 100 tỷ đồng, được đóng góp từ lãi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu và phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư. Đồng thời, chi phí lãi vay của doanh nghiệp cũng tăng mạnh từ 79 tỷ đồng lên hơn 318 tỷ đồng.

Cũng nhờ doanh thu tài chính lớn nên lãi thuần của Bamboo Capital cao gấp 2,8 lần cùng kỳ với gần 278 tỷ đồng. Lãi ròng tăng trưởng thấp hơn với tỷ lệ 19% lên hơn 52 tỷ đồng do doanh nghiệp có khoản lỗ khác 7,3 tỷ đồng.

Trong ba quý đầu năm, Bamboo Capital đạt gần 1.905 tỷ đồng doanh thu thuần và 193 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 12,8% và 258,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nợ vay trái phiếu của Bamboo Capital cao gấp 3,5 lần đầu năm, dòng tiền kinh doanh âm hơn 7.000 tỷ - Ảnh 1.

(Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2021 của Bamboo Capital).


Nợ vay trái phiếu của Bamboo Capital cao gấp 3,5 lần đầu năm, dòng tiền kinh doanh âm hơn 7.000 tỷ - Ảnh 2.

Đẩy mạnh vay trái phiếu, dư nợ vay vượt 12.900 tỷ

Trong kỳ, Bamboo Capital đẩy mạnh hoạt động đi vay với tổng nợ gần 10.870 tỷ đồng (cùng kỳ vay hơn 2.900 tỷ đồng), nợ vay trái phiếu phát sinh thêm gần 6.780 tỷ đồng. Theo đó, dòng tiền từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp tăng đột biến từ 1.381 tỷ đồng lên 9.925 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Bamboo Capital tính đến cuối tháng 9 vượt 29.000 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm trên 12.900 tỷ đồng (riêng dư nợ vay dài hạn gần 10.951 tỷ đồng, gấp 4,3 lần so với đầu năm và chủ yếu là nợ trái phiếu).

Nợ vay trái phiếu của Bamboo Capital cao gấp 3,5 lần đầu năm, dòng tiền kinh doanh âm hơn 7.000 tỷ - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp âm trên 7.000 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 471 tỷ đồng, biến động mạnh ở các khoản phải thu, phải trả và chứng khoán kinh doanh.

Trong đó, phải thu dài hạn khác cao gấp đôi đầu năm, ghi nhận trên 12.200 tỷ đồng và chiếm 35% tổng tài sản. Khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh của Bamboo Capital ghi nhận trên 1.670 tỷ đồng, gấp 2,9 lần đầu năm, chiếm tỷ trọng lớn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong, CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Hải (chủ đầu tư khu du lịch tại Quảng Nam).

Nợ vay trái phiếu của Bamboo Capital cao gấp 3,5 lần đầu năm, dòng tiền kinh doanh âm hơn 7.000 tỷ - Ảnh 4.

(Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2021 của Bamboo Capital).


Nguyên Ngọc