|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tập trung phát triển hệ thống cảng biển, dịch vụ logistics, du lịch biển

20:29 | 24/09/2020
Chia sẻ
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập qui hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong đó lưu ý khai thác và phát huy hiệu quả các tiềm năng và lợi thế về hệ thống cảng biển, dịch vụ logistics, du lịch biển và các ngành kinh tế biển khác.

Theo quyết định, qui hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phải đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh; bảo đảm sự phát triển bền vững, hài hòa các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; bảo đảm kết hợp quản ngành với quản lãnh thổ; phù hợp với khả năng cân đối, huy động nguồn lực triển khai của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bãi trước thành phố Vũng Tàu. (Ảnh: Đức Hợp)

Bãi trước thành phố Vũng Tàu. (Ảnh: Đức Hợp)

Khai thác và phát huy hiệu quả các tiềm năng và lợi thế so sánh của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về hệ thống cảng biển, dịch vụ logistics, du lịch biển và các ngành kinh tế biển khác.

Đồng thời, phân bố không gian phát triển kinh tế hợp giữa các ngành kinh tế quan trọng như công nghiệp, cảng biển, du lịch, nông nghiệp, tạo sự hỗ trợ phát triển lẫn nhau nhưng phải bảo đảm xử tốt những tác động xung đột phát triển giữa các ngành.

Một trong những mục tiêu lập qui hoạch nhằm cụ thể hóa qui hoạch tổng thể quốc gia, qui hoạch vùng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về không gian các hoạt động kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối qui hoạch cấp quốc gia, qui hoạch vùng, qui hoạch đô thị, qui hoạch nông thôn.

Ngoài ra, quyết định cũng yêu cầu về nội dung lập qui hoạch cần xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng thúc đẩy phát triển các khu vực có điều kiện khó khăn; các vùng động lực phát triển của tỉnh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; phân bổ, khai thác và sử dụng hợp lí, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử-văn hóa, di sản thiên nhiên cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Quyết định cũng nêu rõ, nội dung qui hoạch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải thể hiện những yêu cầu đặc thù riêng của tỉnh trong từng nội dung như yêu cầu về phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế-xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trang hệ thống đô thị và nông thôn...


Khải An

Những doanh nghiệp đầu tiên báo lãi tăng mạnh nửa đầu năm

Những doanh nghiệp đầu tiên báo lãi tăng mạnh nửa đầu năm
Ngày 30/6 vừa kết thúc, một số công ty niêm yết đã ước tính kết quả kinh doanh quý II/2022, đa phần các doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh sớm đều thuộc nhóm doanh nghiệp trong các lĩnh vực kinh doanh thuận lợi so với cùng kỳ năm trước.